Searched for: author%3A%22van+der+Does%2C+G.W.%22
(1 - 1 of 1)
document
van der Does, G.W. (author)
Geo-hgydrologische berekening t.b.v. het uitreken van de grondwaterdruk; laboratorium proeven en prototypeproeven bij Linne, voor verschillende soorten grond en grondlagen.
report 1930