Searched for: author:"van der Heijden, H.M.H."
(1 - 20 of 39)

Pages

document
Boelhouwer, P.J. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
The Netherlands is not known for the occurrence of earthquakes. This is, however, a hot topic in the province of Groningen. Because of gas extraction, this area suffered from more than 1000 earthquakes. Most of them are not very intensive, but also bigger earthquakes of between 2 and 3 on the scale of Richter have been measured. In the last...
journal article 2018
document
Dol, C.P. (author), van der Heijden, H.M.H. (author)
This article investigates the backgrounds to changing residential mobility of
Dutch owner‑occupiers from 1986‑2006 and during the 2008-2018 crisis. The Oaxaca‑Blinder decomposition is used to disentangle the main factors at work. Households of all age groups and family types have become more mobile in 1986-2006, with the highest increase...
journal article 2018
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
De woningproductie in Nederland blijft ver achter bij de ontwikkeling van de woningvraag. Het gevolg is een oplopend woningtekort en sterk stijgende prijzen, vooral in stedelijke gebieden in het westen van het land. In deze bijdrage gaan we in op de vraag wat er toch aan de hand is met de woning(bouw)markt. Na een analyse van de problemen...
journal article 2018
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Uitgevoerd in opdracht van de Nationaal Coördinator Groningen.
report 2017
document
Gbadegesin, J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
The housing need of the burgeoning population, economic development and increasing urbanization have intensified the significance of land accessibility as an avenue towards improving housing provision in Nigerian urban centres. Literature in housing provision in Nigeria identified land accessibility factors in urban centres, yet there appears a...
conference paper 2016
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author)
Als gevolg van het verstrekken van hoge leningen ten opzichte van de w/aarde van de woning, heeft de recente prijsdaling van koopwoningen ertoe geleid dat vooral recente kopers 'onderwater' staan. Dit heeft de risicoperceptie van vele eigenaar bewoners gewijzigd omdat een potentiële restschuld een doorverhuizing belemmert. Daarnaast komt deze...
journal article 2016
document
Gbadegesin, J.T. (author), van der Heijden, H.M.H. (author), Boelhouwer, P.J. (author), Oladokun, S.O. (author)
The argument in the recent time was that the past strategies of the government in housing provision were obviously in favour of high income groups as the low-medium groups are victims of housing inadequacy in cities. The corollary to the situation resulted to the call for the adoption of public private partnership (PPP) initiative in order to...
conference paper 2016
document
van der Heijden, H.M.H. (author), Boumeester, H.J.F.M. (author)
In deze bijdrage brengen we woningmarktontwikkelingen in het door aardbevingen
getroffen gebied in de provincie Groningen in beeld. De resultaten laten zien dat
het herstel van de woningmarkt in het risicogebied achter blijft bij de rest van de
provincie. De slechte verkoopbaarheid van woningen belemmert huishoudens bij
het...
journal article 2016
document
van der Heijden, H.M.H. (author)
In deze rapportage wordt aan de hand van een aantal indicatoren een schets gegeven van ontwikkelingen op de koopwoningmarkt in het door aardbevingen getroffen gebied in de provincie Groningen; het risicogebied. Dit risicogebied betreft de 9 gemeenten die het meest getroffen zijn door de aardbevingen. De vraag is of de aardbevingen in het...
report 2015
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Dol, C.P. (author), Lamain, C.J.M. (author)
Eindrapport. Onderzoek in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
report 2015
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Lamain, C.J.M. (author)
report 2014
document
Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
Nu er door de verlaging van de maximale LTV gespaard moet worden voor de aanschaf van een woning, neemt de roep toe om de introductie van een gesubsidieerde vorm van bouwsparen. Een kijkje over de grens en in de geschiedenis laat zien dat het traditionele bouwsparen niet de enige manier is waarop de overheid sparen voor de aanschaf van een eigen...
journal article 2014
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Dol, C.P. (author), Korthals Altes, W.K. (author)
Onderzoek uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. De bestaande verschillen in de ontwikkeling van regionale woningmarkten, die mede het gevolg zijn van verschillen in demografische en economische ontwikkeling, zullen naar verwachting in de toekomst gaan toenemen. De vraag is of het huidige beleidskader met de daarbij...
report 2014
document
Van Hal, J.D.M. (author), Van Sprundel, M. (author), Dekker, T.J. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author)
book chapter 2014
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
West European housing systems in a comparative perspective gives an overview of the results of almost 20 years of international comparative housing research, carried out at OTB Research Institute for the Built Environment of the Delft University of Technology. Attention is paid to methodological aspects, the development of differences and...
doctoral thesis 2013
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
West European housing systems in a comparative perspective gives an overview of the results of almost 20 years of international comparative housing research, carried out at OTB Research Institute for the Built Environment of the Delft University of Technology. Attention is paid to methodological aspects, the development of differences and...
book 2013
document
Van der Heijden, H.M.H. (author)
conference paper 2012
document
Korthals Altes, W.K. (author), Dol, C.P. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), De Wolff, H.W. (author)
De afgelopen tijd zijn er veel rapportages verschenen, waarin alternatieve oplossingen voor woningbouw en gebiedsontwikkeling worden gepresenteerd. Deze rapportages zijn genalyseerd op conclusies en aanbevelingen richting gemeenten. Het geheel overziende, blijkt dat de gesignaleerde oplossingen voor de problematiek van gebiedsontwikkeling en...
report 2012
document
Van der Heijden, H.M.H. (author), De Jong Tennekes, M. (author), Elsinga, M.G. (author)
conference paper 2011
document
Korthals Altes, W.K. (author), Louw, E. (author), Van der Heijden, H.M.H. (author), Groetelaers, D.A. (author), Boumeester, H. (author), De Vries, P. (author), Dol, C.P. (author)
Dit onderzoek verkent wat de mogelijke opbrengsten van het vastgoed zijn bij de ontwikkeling van de Dokzone in de periode 2025-2050. Het is niet gebruikelijk om voor deze termijn opbrengsten te ramen.
report 2011
Searched for: author:"van der Heijden, H.M.H."
(1 - 20 of 39)

Pages