Searched for: author:"van der Schaar, J."
(1 - 11 of 11)
document
Boelhouwer, P.J. (author), Elsinga, M.G. (author), Gruis, V.H. (author), Priemus, H. (author), van der Schaar, J. (author), Thomsen, A.F. (author)
Concentreer je op sociale kerntaken, verhuur een beperkt aantal corporatiewoningen in de marktsector, benoem een onafhankelijke extern toezichthouder en bevorder het zelfbeheer van huurders. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van zes hoogleraren volkshuisvesting van de TU Delft voor een nieuw corporatiebeleid.
book 2014
document
Gerrichhauzen, L.G. (author), Gruis, V.H. (author), Koolma, H.M. (author), Van der Schaar, J. (author)
Er is veel onderzoek gedaan naar leiderschap en corporaties liggen onder de loep van een parlementaire enquêtecommissie. Maar de combinatie van beide –leiderschap in de corporatiesector– is maar zelden onderzocht. Dat is opvallend omdat bestuurders een zware stempel kunnen drukken op het beleid van corporaties. Dus hebben ze ook grote invloed op...
book 2014
document
van der Schaar, J. (author), van Bortel, G.A. (author), Hoekstra, J.S.C.M. (author)
report 2012
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
doctoral thesis 1987
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1986
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1984
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1984
document
Fulpen, H. van (author), Van der Schaar, J. (author), Priemus, H. (author)
book 1983
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
document
Van der Schaar, J. (author)
book 1983
Searched for: author:"van der Schaar, J."
(1 - 11 of 11)