Searched for: author%3A%22van+der+Voordt%2C+D.J.M.%22
(1 - 20 of 198)

Pages

document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose Due to the transition of the Dutch health care sector from a governmentally steered domain towards regulated market forces, health care organisations have become fully responsible for their real estate. This paper explores if/how Dutch health care organisations adopt the concept of adding value by corporate and public real estate, which...
conference paper 2015
document
Riratanaphong, C. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
This paper aims to present Key Performance Indicators (KPIs) that are used in public real estate management practice in Thailand, and to discuss similarities and dissimilarities between theory and practice. The findings from a single case study are compared with data from 55 other public organisations in Thailand. The case study has been...
conference paper 2015
document
Jensen, P.A. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
The purpose of this paper is to provide a state of the art of how the topic “Added value of FM” has been treated recently in research and practice. The paper is based on research papers from EFMC 2013 and 2014. The paper provides an overview and a critical review of this research. A main focus is to examine to which degree there is a cumulative...
conference paper 2015
document
Jensen, P.A. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2015
document
Bruijntjes, L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Vrij, C. (author)
1-bedkamers zijn ‘hot’. Bij nieuwbouw kiezen ziekenhuizen vaak voor 100 procent 1-bedkamers. In bestaande ziekenhuizen worden meerbedskamers op de verpleegafdelingen (deels) vervangen. Voor Roger Ulrich, voorloper in onderzoek naar healing environments, is het duidelijk: 1-bedskamers zorgen voor privacy en minimaliseren het risico op...
journal article 2015
document
Jensen, P.A. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
journal article 2014
document
Geraedts, R.P. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
report 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Bentinck, S.A. (author)
Hoe meet je het effect van de werkomgeving op de mate waarin kennis wordt gedeeld binnen een organisatie? Begin dit jaar verschenen twee proefschriften over de werkomgeving van kenniswerkers en de invloed hiervan op kennis delen. In de hedendaagse kenniseconomie is dat belangrijke informatie, ook voor facility en real estate managers
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
Op 16 oktober promoveerde Johan van der Zwart op het onderwerp ‘Building for a better hospital: value-adding management & design of healthcare real estate’. Een dag later lieten vier gerenommeerde experts hun licht schijnen over ditzelfde onderwerp. Een impressie van de bevindingen.
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Jensen, P.A. (author)
journal article 2014
document
de Jong, P. (author), Remøy, H.T. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), van der Kuij, R.S. (author)
Purpose – Identifying opportunities for adaptive reuse in a changing (increasing market driven) context for Dutch care accommodation. Design/methodology/approach – Combination of two student thesis, both based on case study and decision model development. Findings – Due to new courses in the Dutch care industry functions of care accommodation...
conference paper 2014
document
Beckers, R. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose – This paper aims to explore the management approaches concerned with the process of aligning Corporate Real Estate (CRE) with organizational goals on a strategic level and regarding day-to-day operating activities in higher education institutes. Methodology/approach – The paper first outlines theoretical issues of CRE alignment...
conference paper 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author), Remoy, H.T. (author)
In Nederland staat ca. 15% van alle kantoorruimte leeg. Dit is exclusief de verborgen leegstand van plekken die binnen verhuurde kantoren leeg staan. Naast sloop wordt in toenemende mate gekozen voor herbestemming als oplossing voor het bestrijden van leegstand, tijdelijk of permanent. Een beschouwing over kansen en obstakels.
journal article 2014
document
van der Voordt, D.J.M. (author)
In de Barometer Maatschappelijk Vastgoed 2013 wordt veel aandacht besteed aan waarde van vastgoed, getuige hoofdstuktitels als “Waardefactoren sleutel voor eindwaarde”, “Innovatieprocessen in waardestroomketens” en “Stedelijke waardecreatie” en hoofdstukken over “opbrengsten”, “kostenreductie”, “energiebesparing”, “duurzaamheid”. “tevredenheid...
book chapter 2014
document
Beckers, R. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Literature shows that ‘new ways of learning’ cause a shift in learning settings with a growing attention to facilitating autonomy, interaction and knowledge exploration anytime, anywhere. These trends show evident similarities with developments in office environments known for as ‘new ways of working’. The purpose of this paper is to explore how...
conference paper 2013
document
van der Zwart, J. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
In addition to cost effectiveness, possible contributions of real estate to organisational performance are incorporated in strategic corporate real estate management nowadays more and more. This paper explores the concept of adding value by real estate and how this concept is being applied in design and management of hospital accommodations....
journal article 2013
document
van der Voordt, D.J.M. (author), d'Ancona, M. (author)
Het Nieuwe Werken is al sinds begin jaren negent ig in opkomst en raakt steeds meer ingeburgerd, zowel bij private als bij publieke organisaties. Dit artikel gaat in op de belangrijkste kenmerken en drijfveren, ervaringen van gebruikers, vereiste gebouweigenschappen en instrumenten ter ondersteuning van de besluitvorming.
journal article 2013
document
Remoy, H.T. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Purpose: When current accommodation is unsatisfactorily, office organisations consider relocating to new accommodation that optimally facilitate their main processes, supporting image and financial yield. However, due to high vacancy levels, public opinion and governmental awareness oppose new office construction. Reusing existing buildings...
conference paper 2013
document
Bakker, I. (author), van der Voordt, D.J.M. (author)
Sinds 2010 is Karel Luyben rector magnificus van de Technische Universiteit Delft. Deze universiteit staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven en heeft grote ambities voor zowel onderwijs als onderzoek. De Delftse campus biedt ruimte aan zo’n 18.000 studenten en 4.500 medewerkers. Zijn er specifieke kenmerken van een campus aan te...
journal article 2013
document
Jensen, P.A. (author), Sarasoja, A.L. (author), van der Voordt, D.J.M. (author), Coenen, C. (author)
The purpose of this paper is to present lessons learnt from a 3 year collaborative research project on the added value of Facilities Management (FM) involving institutions in five European countries. The starting point was the so-called FM Value Map developed earlier by the leader of the research group. The project applied three basic...
conference paper 2013
Searched for: author%3A%22van+der+Voordt%2C+D.J.M.%22
(1 - 20 of 198)

Pages