Searched for: author%3A%22van+der+Wal%2C+R.%22
(1 - 4 of 4)
document
van der Wal, R. (author), Kuipers, M.E. (author), Miljak, L. (author), de Vries, J.N. (author)
Robots play an increasingly large role in society and some material already exists that allows children to program robots in elementary school. However, this material often neglects the interactive capabilities of modern robots. The aim of this project is to teach children how to write interactive programs for a robot. For this purpose, a NAO...
bachelor thesis 2017
document
Van der Wal, R. (author)
master thesis 2003
document
van der Wal, R. (author)
In dit verslag worden tijdgeadjungeerde systemen behandeld welke door middel van integraaloperatoren kunnen worden beschreven. De kernfunctie, ook wel stootresponsie of weegfunctie genoemd, legt de eigenschappen van het systeem vast. Als operator A het oorspronkelijke systeem beschrijft, dan is hiermee altijd een operator A1 de geadjungeerde...
master thesis 1977
document
van der Wal, R. (author)
In de zender wordt een smalbandig datasignaal ‘uitgesmeerd’ over een brede band. In de ontvanger (DLL) wordt dit breedbandige signaal gecomprimeerd tot het smalle datasignaal. Verwezelijking van zender en ontvanger wordt beschreven. Metingen zijn gedaan aan een sinusvormig ingangs-signaal bij verschillende lengte van de maximum lengtereeks....
student report 1974
Searched for: author%3A%22van+der+Wal%2C+R.%22
(1 - 4 of 4)