Searched for: author%3A%22van+der+Werf%2C+I.%22
(1 - 5 of 5)
document
van der Werf, I. (author), Dol, H. S. (author), Blom, K. (author), Heusdens, R. (author), Hendriks, R.C. (author), Leus, G.J.T. (author)
In this paper, we show the mathematical equivalence of two popular modulation schemes: OSDM and OTFS. The former is mainly used in underwater acoustic communications, while the latter scheme is a promising modulation technique in radio-frequency communications. Although literature suggests a link between the two modulation schemes by connecting...
journal article 2023
document
Van der Werf, I. (author), Martinez-Nuevo, Pablo (author), Møller, Martin Bo (author), Hendriks, R.C. (author), Martinez, Jorge (author)
The sound field in a room can be represented by a weighted sum of room modes. To estimate the room modes, current literature uses on-the-grid, sparse reconstruction methods. However, these on-the-grid methods are known to suffer from basis mismatch. In this work, we investigate the use of a gridless framework for estimating room modes using...
conference paper 2022
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author), Wenneker, I. (author)
In het onderzoek zijn op basis van een analyse van gemeten drukken op taluds in kleinschalig en grootschalig modelonderzoek de belangrijkste eigenschappen van golfklappen en golffronten gekwantificeerd. Er zijn formules uit de metingen afgeleid waarmee de grootte van deze eigenschappen kan worden bepaald als functie van de golfhoogte,...
report 2012
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author)
Ingevolge de Wet op de Waterkering moeten steenzettingen op waterkeringen vijfjaarlijks getoetst worden. In de praktijk blijken sommige steenzettingen zo steil te zijn dat ze niet met de gebruikelijke rekenmodellen beoordeeld kunnen worden. Een steil talud is hier gedefinieerd als een talud met helling van 1:1 tot ca. 1:2,5. Het huidige...
report 2007
document
Klein Breteler, M. (author), Van der Werf, I. (author)
Hoewel er in de afgelopen jaren in het Onderzoeksprogramma Kennisleemtes Steenbekledingen veel nieuwe kennis over steenzettingen is ontwikkeld, is bij het opstellen van het ontwerp van het rekenprogramma STEENTOETS2006 (Klein Breteler, 2006) gebleken dat er toch nog onderwerpen zijn waar nader onderzoek naar nodig is. In dit verslag zijn de...
report 2006
Searched for: author%3A%22van+der+Werf%2C+I.%22
(1 - 5 of 5)