Searched for: classification%3A%22TBB00%22
(1 - 2 of 2)
document
van Heezik, A. (author)
Vanaf het ontstaan van Rijkswaterstaat in 1798 werden door de dienst subsidies verstrekt om de waterstaatszorg gestalte te geven. In dit onderzoek wordt verslag gedaan van gedaan van het subsidiebeleid, de financiën in het Waterstaatsbestuur en de rol van het Wegenfonds. In de bijlagen zijn opgenomen: de eerste nationale waterstaatsbegroting van...
report 1998
document
Ringers, J.A. (author)
De geschiedenis van honderd jaar civiele techniek in Nederland, rede uitgesproken naar aanleiding van het honderdjarig bestaan van de opleiding Weg- en Waterbouwkunde aan de Technische Hogeschool te Delft (tevens 100-jarig bestaan van de TU Delft)
report 1942