Searched for: classification:"TCS2000"
(1 - 14 of 14)
document
Mulder, H.P.J. (author), Nuijen, E. (author), Liek, G.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
Dit rapport gaat in op de vraag wat de gevolgen zijn van de verwijdering van een drietal drempels in de vaargeul tussen de Noordzee en Harlingen. Volgens de afwegingskaders van de PKB en de Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) moet getoetst worden of er significante gevolgen mogelijk zijn voor de beschermde natuurwaarden in de Waddenzee en...
report 2005
document
Peters, B.G.T.M. (author), Liek, G.A. (author), Wijsman, J.W.M. (author), Kuijper, M.W.M. (author), Van Eck, G.T. (author)
In 1995 kwamen Vlaanderen en Nederland overeen dat de vaargeul naar Antwerpen verruimd zou worden tot 48/43/38 voet. Dit betekent dat schepen met een maximale diepgang van 48 voet (1 voet is circa 0,3 meter) in één getij naar Antwerpen kunnen varen en dat schepen met een maximale diepgang van 43 voet in één getij vanuit Antwerpen de...
report 2003
document
Kornman, B.A. (author), Liek, G.A. (author), Schippers, H.K. (author)
In 1997 en 1998 is de tweede (grote) verruiming uitgevoerd in de Westerschelde. Daarna houdt men de vaargeul op die nieuwe diepte en breedte door middel van onderhoudsbaggerwerk. Voorafgaand aan de tweede verruiming was voorspeld dat, als gevolg van die verruiming, het onderhoudsbaggerwerk met ongeveer 6 Mm3/j zou toenemen. In de tien jaar (1987...
report 2003
document
Stikvoort, E. (author), Berrevoets, C.M. (author), Kuijper, M. (author), Lefèvre, F. (author), Liek, G.J. (author), Lievaart, M.A. (author), Van Maldegem, D. (author), Meininger, P.L. (author), Peters, B. (author), Pouwer, A.J. (author), Schippers, H.K. (author), Wijsman, J.W.M. (author)
Het voor u liggende MOVE Hypothesendocument 2003 is door RIKZ in opdracht van directie Zeeland van Rijkswaterstaat opgesteld. Aan de basis van dit rapport staan zeer vele gegevens die in de loop van soms al tientallen jaren in de Westerschelde verzameld zijn en nog verzameld worden. Het betreft fysische, biologische en chemische informatie, met...
report 2003
document
Stutterheim, S. (author)
In dit document staan de conclusies naar aanleiding van het onderzoek naar de loswallen. Het betreft de loswallen op de Noordzee waar baggerspecie uit het Rotterdamse havengebied werd of nog wordt gestort. De loswallen zijn: • Loswal Noord • Loswal Noordwest • Verdiepte Loswal Het onderzoek is in 1995 begonnen en voor Loswal Noord en Noordwest...
report 2003
document
Liek, G.A. (author)
ALGEMEEN Tussen juli 1997 en juli 1998 is de verruiming 48’-43’ uitgevoerd in de Westerschelde. In 1999 is de Nederlandse overheid samen met de Belgische overheid gestart met het maken van een lange termijn visie voor het Schelde-estuarium (LTV). Naast een visie voor het jaar 2030, waarin een optimale toegang, veiligheid en natuurlijkheid zijn...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
The annual mean discharge of the Old Brahmaputra reduced from about 700 m3/s during the mid seventies to about 400 m3/s at the end of the nineties. Because of the on-going deterioration of the. oft-take, the Old Brahmaputra does not convey fresh water originating from the Jamuna during the lean season. By then the minor Jinjiram river, which...
report 2000
document
Van 't Hoff, J. (author), Hoeppfner, N. (author), Jenisch, U. (author), De Meester, A. (author), Mink, F.J. (author), D' Ouzoville, L. (author), Tomey, P.T. (author)
The group proceeded in selecting a range of existing, planned or proposed projects relevant to its goal and representative for the state-of-the-art. So far 4 projects related to the coastline and 1 project in the coastal shelf have been selected. Furthermore the field of offshore renewable energy has been outlined; in addition a possible...
report 2000
document
Larson, M. (author), Kraus, N.C. (author)
This study develops empirical predictive expressions for design of nearshore berms formed of dredged material. Such berms are placed in the form of long linear sand bars and are expected to behave as natural bars. The study examines the cross-shore movement of natural longshore bars at Duck, North Carolina. Beach profile survey data are...
report 1992
document
The publication, "Dredging for Development", is the third edition of an introduction to dredging for port development. The publication is particularly intended for government officials and port managers from developing countries and is written in non-technical language. It discusses the nature of dredging, its importance and objectives, the...
report 1991
document
Tafeiëff, L. (author)
In dit onderzoek naar het gedrag van zandgolven zullen de volgende twee vragen beantwoord worden: - In hoeverre, en zo ja hoe snel, bouwt een bij het baggeren afgevlakte zandgolf zich weer op? - Wat is de invloed van eventuele heropbouw op het onderhoudsbaggerwerk in scheepvaartgeulen als de Euro-Maasgeul? Via lineaire regressie is geprobeerd...
report 1982
document
Jansen, S.E.A. (author)
Een gedegen kennis van de zeebodem - met name van de oppervlaktelagen - als functie van de hydrodynamische- en sedimentologische factoren is van groot economisch belang. Men denke hierbij bijvoorbeeld aan het optimaliseren van de ingraafdiepte voor pijpleidingen of aan het minimaliseren van het baggerwerk ten behoeve van scheepvaartgeulen. Een...
report 1981
document
van Vechgel, R.H.W. (author), Veltman, M. (author), Dollée, A.W. (author), De Haan, H.J. (author)
Het minimaliseren van de kosten van onderhoudsbaggerwerk (afgekort MKO) is zoals de naam zegt gestart met een sterk financieel gerichte doelstelling van de twee grote opdrachtgevers van baggerwerk: de Rijkswaterstaat en de Gemeente Rotterdam. Gedurende de 12 bestaansjaren van het projekt is de doelstelling duidelijk geëvolueerd en verbreed....
report 1978
document
McKnight, A.L. (author)
This paper traces the history of dredging from a primitive dredge invented by Leonardo da Vinci to the most modern and powerful equipment. Emphasis is given to the modern hopper dredge and recent development in connection with the use thereof. The possibility of application of hopper dredges to beach nourishment work is discussed with an account...
report 1965
Searched for: classification:"TCS2000"
(1 - 14 of 14)