Searched for: classification:"TKJ2000"
(1 - 4 of 4)
document
Anonymous, A. (author)
De landen van de Europese Unie hebben in 2000 met de Kaderrichtlijn Water afgesproken dat grond- en oppervlaktewater in 2015 (of onder strikte voorwaarden zo snel mogelijk daarna) van goede kwaliteit zal zijn. Daarvoor wordt per stroomgebied een beheerplan opgesteld, waarin is aangegeven welke doelen er gelden voor de grond- en...
report 2008
document
Toet, C. (author), Blom, G. (author)
In de waterbodem van het Ketelmeer is een grote hoeveelheid sterk verontreinigd slib aanwezig. Nu de kwaliteit van het aangevoerde IJsselslib verbetert ten opzichte van de kwaliteit in de jaren 60 en 70, is er sprake van het risico dat opwerveling van oud, verontreinigd slib nog jarenlang de kwaliteit van het water in het Ketelmeer, en via...
report 1992
document
Tsai, Y.H. (author), Holley, E.R. (author)
Analytical and experimental investigations have been conducted in studying longitudinal mixing process in rivers for slug-type releases of solutes. The published experimental results for rivers have raised some unanswered questions because some of the data indicated behavior significantly different from the previously available analytical work,...
report 1979
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
Searched for: classification:"TKJ2000"
(1 - 4 of 4)