Searched for: classification%3A%22TKJ2500%22
(1 - 7 of 7)
document
Anonymous, A. (author)
Naar aanleiding van de hoge waterstanden in 1993 en 1995 is vastgesteld dat er rekening moet worden gehouden met hogere rivierafvoeren. Er is wettelijk vastgelegd dat een Rijnafvoer van 16.000 m3/s bij Lobith veilig moet kunnen worden afgevoerd. Voor de Maas geldt, dat een afvoer van 3.800 m3/s bij Borgharen veilig afgevoerd moet kunnen worden....
report 2005
document
Te Slaa, G. (author)
Lecture notes: • 'Large' river training schemes • Channel regulation • Water level regulation • Discharge regulation (water and sediment!) • Navigation • River training works • Functions, layouts, structural aspects, current attack, scour, construction aspects, contracting, environmental/ ecological aspects • Dredging
report 2004
document
Wereldwijd is men het er inmiddels over eens dat het klimaat verandert. Omdat toenemende rivierafvoeren tot de effecten van zo'n verandering behoren en die effecten ook bij ons in Nederland zullen optreden, moeten we nu al nagaan wat die gevolgen betekenen voor de Maas. Allerlei vragen moeten in dat geval worden beantwoord. Wat kunnen we doen?...
report 2003
document
Van Mazijk, A. (author), Weitbrecht, V. (author)
Bericht zum Zweitägigen Workshop am Umweltforschungszentrum Leipzig-Halle: Stoffdynamik in Buhnenfeldern der Elbe - Erste Ergebnisse (H. Guhr) Feldversuche zu instationären Strömungen in Buhnenfeldern mit durchbrochenen und reparierten Buhnen (C. Wirtz & P. Ergenzinger) Approach to groyne innovation in The Netherlands (M. van der Wal)...
report 2001
document
Brilhuis, R. (author)
In deze nota zijn gereviseerde resultaten gepresenteerd van de gelijknamige nota 83.12 van ing. J. Zeekant, directie Waterhuishouding en Waterbeweging district Zuidoost Arnhem. Sinds het verschijnen van nota 83.12 zijn de waterstanden behorend bij de maatgevende afvoer vastgesteld. Deze gegevens alsmede recente gegevens van bodemliggingen en...
report 1988
document
De Vriend, H.J. (author), Koch, F.G. (author)
I: Flow of water in a curved open channel with a fixed plane bed II: Flow of water in a curved open channel with a fixed uneven bed III: Accuracy of measurements in a curved open channel In this report the flow of water in a curved open channel, which consists of a38 m long straight section followed by a 90° bend with a radius of 50 m (see...
report 1987
document
Scharp, J.C. (author)
Bij de berekening van de te verwachten hoogste standen in het gebied van de benedenrivieren in verband met de verschillende plannen voor afsluitingen en indijkingen, doet zich de vraag voor in hoeverre vroegere waterstaatswerken in dit gebied de hoge vloedstanden hebben beinvloed. In het algemeen blijken de tot stand gekomen waterstaatswerken...
report 1944
Searched for: classification%3A%22TKJ2500%22
(1 - 7 of 7)