Searched for: classification%3A%22TKJ250200%22
(1 - 11 of 11)
document
De Vries, G. (author)
Overview of a mathematical model for the Lower Volga Delta in Sobek both in 1D as well as in 2D. In inflow of the Wolga in the Caspian Sea has been studied. The connected database contains discharge information of the Volga river. The failure probabilities of flood defences in Delta areas or transition zones arefrom the view points of loads,...
report 2004
document
Van Ruiten, C.J.M. (author), Tymann, F. (author), Heinen, P. (author), Groen, M. (author), Behrens, H.W.A. (author)
De evaluatie van de Landelijke Fysische Monitoring is uitgevoerd om na te gaan of het RIKZ en het RIZA op dit terrein de juiste informatieproducten en diensten leveren. Het fysisch meetnet van Rijkswaterstaat, beheerd door het RIKZ en het RIZA, bestrijkt de grote rivieren en meren, de kust, de Noordzee, de Waddenzee en de estuaria. In dit...
report 2003
document
Schroevers, M. (author)
Na een studie en test in 1998 kwam de afdeling Hydro-Instrumentatie van het RIKZ tot de conclusie dat akoestische Doppler-stroomsnelheidsmeters een goed en goedkoop alternatief konden zijn voor de stroomsnelheidsmeters op basis van het looptijd principe die nu worden gebruikt in vaste afvoermeters (ook wel akoestische debietmeters of ADM genoemd...
report 2003
document
Parmet, B.W.A.H. (author), Van de Langemheen, W. (author), Chbab, E.H. (author), Kwadijk, J.C.J. (author), Lorenz, N.N. (author), Klopstra, D (author)
Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek naar de maatgevende afvoer van de Maas te Borgharen. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het randvoorwaardenboek 2001 (rvw2001). De resultaten van een aantal deelonderzoeken zijn afzonderlijk gerapporteerd. Deze deelonderzoeken betreffen de homogenisatie van de afvoerreeks bij...
report 2001
document
Adriaanse, M. (author)
Aan de hand van hydrologisch en morfologisch veldonderzoek op de Bergsche Maas tijdens de hoge Maasafvoer van februari 1984 zijn de mogelijkheden van één-dimensionale hoogwaterberekeningen onderzocht alsmede de veronderstellingen ten aanzien van de hydraulische ruwheid in modellen voor hoge-afvoersituaties. De mogelijkheden van een één...
report 1986
document
Van Beek, F.A. (author)
De nota bestaat uit drie delen: - Deel I: Hoofdrapport (Beek_van1994a.pdf) - Deel II: Appendices A t/m F (missing) - Deel III: Appendices G t/m L (Beek_van1994b.pdf) SAMENVATTING Het meten van debieten in rivieren, estuaria en dergelijke is van essentieel belang voor het ontwerpen van civieltechnische werken en ter ondersteuning van het beheer....
report 1984
document
Van der Made, J.W. (author)
Op grond van een geschematiseerde voorstelling van de landfase van de hydrologische kringloop wordt een methode ontwikkeld voor de bepaling van de .bastsatvoer" als onderdeel van de totale afvoer. Als basisafvoer stroomt voornamelijk af dat water dat langdurig in een bepaalde vorm in het stroomgebied van de rivier geborgen is geweest (sneeuw,...
report 1982
document
Anonymus, A. (author)
Graphs with the daily discharge of the Rhine river.
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
De afvoerkrommen '48-'51 werden samengesteld aan de hand van een groot aantal afvoermetingen met behulp van Ottmolens. Bij de afvoermetingen tot een waterstand van 14.82 m +NAP te Lobith werden geen bezwaren ondervonden ten gevolge van achteruitslaan van de molen, nadat overgegaan was tot het gebruik van één-aderig snoer, waarbij de ophangdraad...
report 1952
document
van Hoolwerff, G.H. (author)
Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder. Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder.
report 1942
document
van Veen, J. (author)
Gedetailleerde afvoer- en debietmetingen in het benedenrivierengebied
report 1934
Searched for: classification%3A%22TKJ250200%22
(1 - 11 of 11)