Searched for: classification%3A%22TKJ400500%22
(1 - 12 of 12)
document
Anonymus, A. (author)
In 2006 is door Rijkswaterstaat een prijsvraag uitgeschreven voor het ontwerp van een innovatief ontwerp voor een rivierkrib. Een viertal inzendingen zijn uiteindelijk genomineerd: De Eilandkrib, Jack de Kribber, De module krib en De Zelfregulerende krib. Bijzondere vermeldingen waren er voor de Modulaire Variabele krib en de Powerkrib.
report 2006
document
Schepman, F. (author)
De baggerwerkzaamheden op de Waal moeten worden uitgevoerd tussen de normaallijnen van de rivier, de denkbeeldige lijnen over de kribkoppen. Bovendien mag er geen netto onttrekking van sediment plaatsvinden. Dit heeft tot gevolg dat al het gebaggerde sediment elders in de rivier teruggestort moet worden. Ter voorbereiding en ondersteuning van de...
report 2001
document
Papetti, A. (author)
Set of design manuals for the use of gabions and mattresses in river and channel training works. The four volumes focus on: - Flexible structures in river and stream training works (section 1, weirs for river training and water supply); - Flexible linings in Reno mattresses and gabions for canals and canalized water courses; - Flexible gabion...
report 1981
document
Verhagen, H.J. (author)
During the dry season shipping between Mongu and Kalabo is impossible, therefore this project was started to improve the situation by dredging. Dredging was started at Mongu harbour, where a new dredger was delivered, assembled and launched. Due to the urgency of the project dredging had to be started before a profound survey concerning the...
report 1978
document
De Gaay, A.C. (author)
A few kilometres after crossing the Dutch frontier the Waal splits off from the river Rhine and flows to the left carrying 70% of the Rhine's water. A few kilometres further down, the IJssel splits off and flows to the right carrying 12% of the water coming down the Rhine. The river Rhine turns to the left carrying the remaining 18% of its...
report 1970
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
document
Klink, D.J. (author)
UItgebreid overzicht van de werken van het Julianakanaal en de sluis bij Linne
report 1927
document
Schlingemann, F.L. (author)
Overzicht van de uitgevoerde Maaswerken in 1921.
report 1922
document
Schlingemann, F.L. (author)
Overzicht van de uitgevoerde Maaswerken in 1920.
report 1921
document
Lely, C.W. (author)
Hydraulische basis voor de normalisatiewerken van de grote rivieren. Berekingen van optimale breedte en diepte.
report 1917
document
Blanken, J. (author), Goudriaan, A.F. (author), van Utenhove, J.M.C. (author), Moll, G. (author), Donker, W.B. (author)
Plan van Jan Blanken voor de verbetering van de afvoer van de Rijn (en Waal) door het graven van een nieuwe afwatering vanaf Werkendam door de Biesbosch naar de Amer (de Nieuwe Merwede), en het afsluiten van de Beneden Merwede bij Hardinxveld. Deze tekst is de presentatie van zijn plan bij het Kon. Ned. Instituut van Wetenschappen. In 1815 had...
report 1819
Searched for: classification%3A%22TKJ400500%22
(1 - 12 of 12)