Searched for: classification%3A%22TLA00%22
(1 - 8 of 8)
document
Ligtenberg, J. (author)
Dit werkdocument bevat een bundeling van de kennis die verzameld is voor het opstellen van een milieueffectrapport (MER) voor beton- en metselzandwinning op de Noordzee. De m.e.r.-procedure is in 2002 gestaakt, zonder dat dit heeft geresulteerd in een geaccordeerd MER. Als gevolg hiervan is de verzamelde inhoudelijke kennis over grootschalige...
report 2005
document
van Houwelingen, Delma (author)
Onderzoek naar bronnen voor golfgegevens en stromingsgegevens in diverse bronnen betreffende de Gulf of Tonkin, Red River Delta (part of south china sea). Bevat adressen van mogelijke bronnen van informatie.
report 2000
document
Zwanenburg-Nederlof, H.P. (author)
Op verzoek van Rijkswaterstaat RIKZ, de heer S. Stutterheim, is door de afdeling Geo Marien en Kust van het NITG-TNO een onderzoek gedaan naar de korrelgrootteverdeling van het gestorte materiaal op de baggerstortlocatie Loswal Noordwest. Deze baggerstortlocatie, gelegen ten noordwesten van de oorspronkelijke Loswal Noord locatie, is in gebruik...
report 1999
document
Kraan, C. (author)
Om de waarde na te gaan van de inzet van een stralingsthermometer (Barnes PRT-5) ter bepaling van de zeewatertemperatuur in verband met het kustwatercirkulatie-onderzoek, zijn tien meetvluchten met deze meter uitgevoerd in verschillende seizoenen boven een zeegebied van 20 bij 100 km voor de Nederlandse kust. Vastgesteld werd dat de...
report 1977
document
Tijssen, S.B. (author), Van der Veen, K. (author), Visser, M.P. (author)
Oceanographic observations were made during Autumn 1970 and Spring 1971. Special attention is given to the salinity maximum at about 100 m depth, resulting from the subtropical intermediate water possibly from both northern and southern origin. To obtain an insight in the spreading of these water types isentropic analysis according to Montgomery...
report 1976
document
Van Bennekom, A.J. (author), Tijssen, S.B. (author), Van der Veen, K. (author), Visser, M.P. (author)
Results of CICAR-investigations off the northern Southamerican coast during autumn 1970 and spring 1971 are given, concerning the water below the 10oC-isotherm. Topographies of the sigma rt =27.3 and 27-4 surfaces indicate a motion of the Subantarctic Intermediate Water mass along the continental rise. This motion being far from regular gives an...
report 1976
document
Cheney, W.O. (author), Richards, G.V. (author)
For many years the Pacific Gas and Electric Company has been measuring water temperatures in the ocean and other bodies of water in connection with the design of thermal power plants. This subject is timely because of the widespread interest being shown in the field. Since the beginning of this temperature measurement work, various methods and...
report 1965
document
Postma, H. (author)
In this paper an attempt has been made to describe for the Dutch Wadden Sea water movement, transport of suspended matter and the cycle of suspended organic matter. Stress has been laid on the fact that these are related subjects, which therefore ought to be studied in combination. The discussion was based on observations made in the years 1949...
report 1954
Searched for: classification%3A%22TLA00%22
(1 - 8 of 8)