Searched for: classification%3A%22TLE%22
(1 - 7 of 7)
document
Bonasoundas, M. (author)
Objective of this study was to examine the interaction of flow regimen and scouring at round piers and to obtain simple relationships in order to give the planning engineer a clear and practice oriented method of calculation. The experiments were preceded by an intensive study of the literature and the theoretical treatment of the problem. The...
report 1973
document
van Veen, J. (author)
Notitie waarin ingegeven wordt dat een al te grote extapolatie tot grote onzekerheden leidt in de bepaling van de waterstand.
report 1954
document
Verzamelrapport met samenvattingen (incl. samenvattende tekening) van alle onderzoeksrapporten van de de Directie Benedenrivieren van Rijkswaterstaat over de periode 1929-1953 (tot en met januari van dat jaar). Alhoewel de focus ligt op het deltagebied, zijn er ook rapportsamenvattingen van onderzoek in de Waddenzee, langs de Hollandse kust, in...
report 1953
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Abstract Kort exposé over de effecten van de verzilting in ZW Nederland door zout water van zee en door de toenemende verzilting van de Rijn.
report 1949
document
Bongaerts, M.C.E. (author)
Historie van overstromingen langs de Maas, de Beerse Maas en de Baardwijkse Overlaat. Verbeteringsplannen van Leemans, Schebbele Nolthenius en C.W. Lely. Uiteindelijke plan en uitvoeringswet. Kosten vande plannen. Uitevoerde werken: riviervan Heleind-Dongemond, normalisering van de Amer, verruiming Heusdens kanaal. Bruggen en veren....
report 1909
Searched for: classification%3A%22TLE%22
(1 - 7 of 7)