Searched for: classification%3A%22TLE%255C+900250%22
(1 - 3 of 3)
document
van Veen, J. (author)
Notitie waarin ingegeven wordt dat een al te grote extapolatie tot grote onzekerheden leidt in de bepaling van de waterstand.
report 1954
document
Thijsse, J.Th. (author), van Veen, J. (author)
Berekening van de vereiste waarden voor het ontwerp van maatgevende stormvloedpeilen langs de kust, speciefiek voor de Maasvlakte en de mond van de Westerschelde.
report 1953
document
van Veen, J. (author)
Voorstel om een logaritmische verdeling te gebruiken voor het bepalen van het ontwerppeil.
report 1953