Searched for: classification%3A%22TLE2000%22
(1 - 8 of 8)
document
Wijnstra, R. (author)
Dit rapport bevat een overzicht van 5 deelnotities die zijn gemaakt voor het onderzoek naar de Tijpoorten op de Westerschelde. De vijf notities, verzameld in deze bundel, zijn: [1] Wijnstra, ir R., Schematisatie Westerschelde buitengebied. 17 december 1993. [2] Wijnstra, ir R., Klasse-indeling waterstanden en stroming Westerschelde. 17 december...
report 1993
document
Tomasin, A. (author)
This papers discusses the following topics related to tides and currents: - Tide Generation: the tide generating forces, the development of tidal potential, the equilibrium tide, the development by Doodson, shallow water tides, types of tides - Harmonic and Non-Harmonic Analysis: non-harmonic terms, principles of harmonic analysis, least square...
report 1992
document
Prangsma, G.J. (author)
Sinds in 1968 zelfregistrerende stroommeters door het KNMI in gebruik worden genomen, is aan de geautomatiseerde behandaling van de verzamelde gegevens grote aandacht geschonken. In sen rapport (V-241, 1972) geven de Crook en van der Veen een beschrijving van programma's van de eerate verwarkingafase. Door het snel toenemende gebruik van de...
report 1975
document
Van Ette, A.C.M. (author), Schoemaker, H.J. (author)
The essential features of the classical harmonic analysis of tides are recapitulated in view of the use of digital computers. Special attention is paid to the possible errors in the analysis due to sampling and non-astronomical effects. The theory of stationary stochastic procosses is applied to the tidal phenomenon.
report 1966
document
Maris, A.G. (author), Van Veen, J. (author), De Vries, J.W. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Bundel met artikelen over de waterloopkundige en waterbouwkundige achtergronden van het Deltaplan. Het artikel van Van Veen gaat in op de wordingsgeschiedenis van het Deltaplan, de plannen van voor 1953 en de analoge wiskundige modellen (deltar). De Vries gaat in op de planvorming en de besluitvorming van de Deltacommissie t.a.v. de...
report 1956
document
Dronkers, J.J. (author)
Afleiding en uitleg voor het bepalen van de snelheidsverdeling in de vertikaal in een waterloop. Bevat gedetailleerde afleidingen.
report 1954
document
Glover, R.E. (author), Hebert, D.J. (author), Daum, C.R. (author)
Description of an analog computer to determine flow in the delta of the Sacramento river related to the Shasta Dam. Discussion by Van Veen on a similar computer developed in the Netherlands to compute tidal flow in tidal rivers
report 1952
document
Van Veen, J. (author)
Onderzoek van Johan van Veen naar de stromingen en de morfologie in Het Kanaal (oude benaming van "Het Kanaal" is "De Hoofden") en in het Nauw van Calais. Dit onderzoek is de basis voor het moderne kustmorfologisch onderzoek.
report 1936
Searched for: classification%3A%22TLE2000%22
(1 - 8 of 8)