Searched for: classification%3A%22TLE250100%22
(1 - 7 of 7)
document
Tydeman, P. (author)
Eén van de proefgebieden waar binnen het Europese INTERREG-project ComCoast informatie wordt verzameld over de gevolgen van de blootstelling van binnendijkse gebieden aan zeewater, is de Breebaartpolder, een ca 60 ha grote polder in het noordoostelijk kustgebied van de provincie Groningen. De polder is geheel omsloten door dijken en is mede...
report 2005
document
De Leeuw, C. (author), Meijer, M.L. (author)
In het kader van het project WONS*BRAK doet het Rijksinstituut voor Kust en Zee (RIKZ) langlopend onderzoek naar het herstel van estuariene gradienten (vaak zoet-zout overgangen genaamd) in het Nederlandse kustgebied. Als onderdeel van dit project is een studie naar de betekenis van kleinschalige proefgebieden voor het herstel van zoet-zout...
report 2003
document
Haas, H.A. (author), Tosserams, M. (author)
De Delta van Zuid-West Nederland heeft in de afgelopen 30 jaar ingrijpende veranderingen ondergaan. De Deltawerken hebben geleid tot een stelsel van dammen en sluizen die bescherming bieden tegen overstromingen vanuit zee. Ook is hierdoor nieuwe infrastructuur tot stand gekomen en zijn afzonderlijke zoet-, zout- en brakwaterbekkens gevormd en is...
report 2001
document
De Ruijter, W. (author)
Een studie is uitgevoerd naar de menging en verspreiding van afvalzuren uit de titaandioxydeproduktie. Daarbij is zowel ingegaan op de karakteristieken van het huidige lozingsgebied als op het mogelijke effekt van verplaatsing van de lozingslokatie op de belasting met lozingsmateriaal van kwetsbare gebieden zoals Waddenzee en Duitse Bocht. De...
report 1985
document
Dronkers, J. (author), Zimmerman, J.T.F. (author)
Some fundamental notions related to the flushing of tidal basins are reviewed and some important mixing mechanics are discussed. It is shown that the characteristics of mixing and flushing in tidal basins can be described in various but connected ways, introducing the concepts of time scales and dispersion coefficients. For some simple...
report 1981
document
Tsai, Y.H. (author), Holley, E.R. (author)
Analytical and experimental investigations have been conducted in studying longitudinal mixing process in rivers for slug-type releases of solutes. The published experimental results for rivers have raised some unanswered questions because some of the data indicated behavior significantly different from the previously available analytical work,...
report 1979
document
Mazijk, A. van (author)
report 1974
Searched for: classification%3A%22TLE250100%22
(1 - 7 of 7)