Searched for: classification%3A%22TLE500300%22
(1 - 6 of 6)
document
Laboyrie, H.P. (author), V/d Wollenberg, N.A.M. (author)
In opdracht van Rijkswaterstaat directie IJsselmeergebied voert Rijkswaterstaat Dienst Weg- en Waterbouwkunde een beheer- en monitoringprogramma uit voor een tijdelijk baggerproevendepot in het Ketelmeer. Hierbij worden metingen uitgevoerd ten behoeve van correct beheer en monitoring conform de vergunningen. Ook worden er metingen verricht om...
report 1996
document
Slagmolen, H.C. (author)
Om inzicht te verkrijgen in de verspreiding van slib in de Waddenzee is het een eerste vereiste te beschikken over meetmethodes om optredende slibtransporten te kunnen meten. Het onderzoek is op het ogenblik voornamelijk gericht op het meten van transporten van gesuspendeerd materiaal. Hiervoor is, behalve het meten van stroomsnelheid en ...
report 1982
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1980
document
Kerssens, P.J.M. (author)
The present report gives a description of the mathematical model for suspended sediment transport. The model can be used to simulate the movement of suspended sediment in a two-dimensional (longitudinal and vertical) flow field. It can also be applied to determine bed level changes caused by any human interference in the regime or geometry of a...
report 1978
document
Wijngaarden, N.J. van (author)
report 1973
document
Postma, H. (author)
In this paper an attempt has been made to describe for the Dutch Wadden Sea water movement, transport of suspended matter and the cycle of suspended organic matter. Stress has been laid on the fact that these are related subjects, which therefore ought to be studied in combination. The discussion was based on observations made in the years 1949...
report 1954
Searched for: classification%3A%22TLE500300%22
(1 - 6 of 6)