Searched for: classification:"TLE550350"
(1 - 6 of 6)
document
Straathof, J. (author)
Onderzoek naar de ontgrondingen rond brugpijlers met een focus op de ontrgronding rond de pijlers van de Waalbruggen in Nijmegen. Door het graven van een nevengeul ontstaat een andere hydraulische situatie waardoor de bescherming rond de pijler aangepast moet worden.
report 2015
document
Arneson, L.A. (author), Zevenbergen, L.W. (author), Lagasse, P.F. (author), Clopper, P.E. (author)
This document is the fifth edition of HEC-18. It presents the state of knowledge and practice for the design, evaluation and inspection of bridges for scour. There are two companion documents, HEC-20 entitled "Stream Stability at Highway Structures", and HEC-23 entitled "Bridge Scour and Stream Instability Countermeasures". These three documents...
report 2012
document
Hoffmans, G.J.C.M. (author)
Het doel van het handboek ontgrondingen is een antwoord te geven op ontgrondingsvraagstukken zoals een ontwerper van waterbouwkundige constructies die tegenkomt. Verschillende deelstudies worden voor het afronden van dit handboek uitgevoerd. Het verifiëren van ontgrondingsformuies staat centraal in deze studies. Hier is de voorspellingskracht...
report 1995
document
Tsujimoto, T. (author)
Local scour is one of the most important causes on bridge failures during floods, and recent changes of river environments makes it difficult to predict the scour depth and design an appropriate protection works. In this study, firstly an analytical model to describe scouring process around a pier has been derived based on reasonable...
report 1988
document
De Jong, B. (author)
Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" nabij Huizen is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De doorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke...
report 1973
document
Anonymous, A. (author)
Bij Muiderberg is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. Het netto dwarsprofiel van de aldus ontstane verbinding tussen IJmeer en Gooimeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart geen hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke ontgrondingen optreden. Uit berekening...
report 1960
Searched for: classification:"TLE550350"
(1 - 6 of 6)