Searched for: classification%3A%22TLE700500%22
(1 - 2 of 2)
document
Kouwenhoven, B.J. (author)
In het kader van de studie naar de veiligheid van de Afsluitdijk wordt in dit rapport een berekening gepresenteerd van oploop en overslag tegen de Afsluitdijk. De berekeningen zijn met een nivo-2 AFDA methode op probabilistische wijze uitgevoerd, met als resultaat de overschrijdingslijnen van verschillende berekeningen. Alvorens met de...
report 1987
document
Battjes, J.A. (author)
Bij het samenstellen van het rapport "Golfoploop en golfoverslag" is er naar gestreefd: een overzicht te geven van de betreffende literatuur, de in deze literatuur voorkomende gegevens te analyseren en te interpreteren, waar mogelijk verbanden te leggen tussen de resultaten uit de verschillende literatuurbronnen, aanbevelingen te geven voor...
report 1972