Searched for: classification%3A%22TLE7500%22
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Troost, K. (author), Tangelder, M. (author), Van den Ende, D. (author), Ysebaert, T.J.W. (author)
A large-scale coastal engineering project (the ‘Delta works’) changed large-scale, dynamic estuarine nature in the southwest of the Netherlands into a diverse mosaic of ecosystems with different characteristics. This led to a suite of ecological problems, which is why plans are made to restore estuarine dynamics. Until today the effect of the...
report 2012
document
Van der Rest, P. (author), Arnold, E. (author)
Deze handleiding is geschreven als achtergrond bij de detailadviezen aan het Projectbureau Zeeweringen. In een detailadvies voor het Projectbureau Zeeweringen worden alle randvoorwaarden voor het ontwerp vastgelegd. Deze randvoorwaarden bestaan uit golfcondities en waterstanden die geldig zijn voor een gedefinieerd dijktraject en andere...
report 2011
document
Van den Boomgaard, M. (author), Van de Rest, P. (author)
Het doel van deze studie is de invloed van de prognosebodem voor het jaar 2062 op de golfhoogte (Hs), golfperiode (Tpm) en golfbelasting (Z1) uit de bestaande detailadviezen van de Oosterschelde vast te stellen. Daarnaast is in deze studie een advies gegeven of en hoe men ook voor dijkvakken waar nog geen detailadvies is afgegeven de invloed van...
report 2010
document
Arnold, E. (author)
In dit detailadvies zijn de golfcondities beschreven voor de Oesterdam. Het detailadvies is opgebouwd uit twee delen: het samenvattende advies (ontwerpwaarden) en de bijlagen (aanpak/resultaten detailadvies en afslagberekeningen)
report 2007
document
Van der Spek, A. (author), Stive, M.J.F. (author)
Workshop inzake onderzoek naar zeegaten en getijbekkens.
report 1996
document
Van Dongeren, A. (author)
Only in the last 25 years have coastal engineers begun to come to an understanding of the physical processes in and around tidal inlet systems. This lack of knowledge has caused tremendous surprises and problems due to unanticipated reactions of the system to changes caused by human interference. Examples of such interference are: (partial)...
report 1995
document
anonymous, A. (author)
This book, written primarily for decision-makers in the various government agencies concerned with the management of the estuary, describes the Ems-Dollard ecosystem and the forces operating on the ecosystem. The book contains the results of the BOEDE project, a multi-disciplinary investigation into the structure and function of an estuarine...
report 1985
document
Voogt, L. (author)
Onderwerp van deze nota is een in het noordwesten van Peru gelegen estuarium dat bij het plaatsje Parachique uitmondt in de Grote Oceaan. De getijbeweging in dit, naar Nederlandse maatstaven, kleine en ondiepe estuarium werd berekend met een één-dimensionaal numeriek wiskundig getijmodel (IMPLIC). De uitkomsten van het numerieke model werden...
report 1983
document
Verhagen, H.J. (author)
The Administracao dos Portos do Douro e Leixoes is confronted with the fact that future expansion of the port area of Leixoes is limited by the surrounding hills and urbanization. One of the alternatives for future expansion might be the creation of port facilities in the Douro estuary, where a relatively large, flat area is available. However,...
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author), Starink, A.C. (author)
The calculations of bottom changes presented in our report "Terminal do Seixal Hydro-morphological study", February 1982 were based on a calibrated sediment transport formula. This formula was calibrated with the results of measurements made by Hydronamic in September 1981. These measurements were executed during one of the driest summers...
report 1982
document
Verhagen, H.J. (author)
Hydronamic has performed a study for the design of the new access channel to the terminal of Siderurgia Nacional at Seixal (near Lisbon) in the Tagus estuary. The report deals with the following subjects: - In chapter 2 a description is given of the mathematical tidal model, the calibration thereof and the final results. - Chapter 3 deals with...
report 1982
document
O'Brien, M.P. (author)
Classical paper on the relation between the flow area of a tidal inlet and the tidal prism of that inlet
report 1969
document
Dronkers, J.J. (author), Breusers, H.N.C. (author), Vinjé, J.J. (author), Venis, W.A. (author), Spaargaren, F. (author)
Considerations on fluid motion in and around closure gaps, two-dimensional local scour in loose sediments, local scour caused by vortex streets, behaviour of dumping material when exposed to currents, results of model tests applied to an actual project *** The closure of the final gaps is the most difficult part of the construction of the dams...
report 1968
document
van Veen, J. (author), Dronkers, J.J. (author), Noteboom, W. (author), Schönfeld, J.C. (author)
contains an overview of the state of art of salt penetration knowledge in 1953, presented at the PIANC conference. This Dutch contribution contains three parts: The penetration of sea water into the Dutch river mouths and estuaries( van Veen), Theories on which a method of calculation for the movement of salt water and fresh water in a river is...
report 1953
document
Ferguson, H.A. (author), Dronkers, J.J. (author)
Bundel met twee versies van het plan van Ferguson voor verbetering van het Eemsestuarium, het verslag over berekeningen inzake de waterbeweging in het Eemsestuarium, in verband met zijn normalisatie van Dronkers, het overzicht van de uitkomsten van getijberekeningen betreffende het Eemsestuarium bij verruimd Doekegat en resp. bij geheel of...
report 1947
document
van Veen, J. (author)
In 1945 is door de Technisch Ambtenaar van de Provinciale Waterstaat van Zeeland een plan gemaakt voor afsluiten van de zeegaten en landaanwinning in Zeeland. Van Veen geeft in dit rapport commentaar op dit plan, wat feitelijk concurreerde met het Groot Verlandingenplan van Van Veen.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Summary of research in the British Channel on bedforms with the aim to show if there is an interaction with local sediment transport overthere and the sand balance of the Dutch coast. Focus is on echosounding and observation techniques.
report 1937
document
van Veen, J. (author)
Berekening van het getij in de Hollandse IJssel na uitvoering van eventuele verbeteringswerken.
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Summary of research in the British Channel on bedforms with the aim to show if there is an interaction with local sediment transport overthere and the sand balance of the Dutch coast. Focus is on echosounding and observation techniques. Theoretical background of the formation of ripples and waves on seabed and riverbed. Comparison of dunes on...
report 1935
document
van Veen, J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over getijberekeningen. Geanalyseerd zijn de getijberekeningen van Lorentz voor de afsluiting van de Zuiderzee, vervolgens heeft Van Veen hierop doorgebouwd en een oplossing gevonden voor getijberekeningen met bovenafvoer en hij geeft aan dat met een elektrisch analogon (dus volgens de wetten van...
report 1930
Searched for: classification%3A%22TLE7500%22
(1 - 20 of 22)

Pages