Searched for: classification%3A%22TLE750100%22
(1 - 20 of 26)

Pages

document
Dearnaley, M. (author)
DP World received approval in May 2007 to build London Gateway Port and Logistics Park. The applications were submitted in 2002 and supported by an Environmental Statement. The project went to Public Inquiry in 2003. In relation to the port the following marine works were and still are proposed: • Reclamation • New Jetty for handling aviation...
report 2008
document
Dearnaley, M. (author)
HR Wallingford were commissioned by London Gateway to advise on marine and coastal processes and in particular are responsible for the modelling of the impacts of the marine works to enable an understanding of impact to be developed. They have been involved in the project since 2001. The modelling, analysis and interpretation described in this...
report 2008
document
Anonymus, A. (author)
In opdracht van Proses 2010, de Projectdirectie voor de uitvoering van de Ontwikkelingsschets Schelde-estuarium, wordt voor de Schelde vanaf de monding van de Rupel tot voorbij de haven van Zeebrugge een zandbalans opgebouwd. Deze zandbalans bestrijkt de volledige periode waarover bruikbare data beschikbaar is (1955-2004). Deze opdracht heeft...
report 2006
document
Augustinus, P.G.E.F. (author)
In dit rapport zijn de geomorfologische en de met de mangrovebegroeiing samenhangende aspecten behandeld, die betrekking hebben op de oevererosie van de Suriname rivier en de Commewijne in hun benedenlopen, met name in het getijde-bereik. De uitkomsten geven aanleiding tot een aantal conclusies en aanbevelingen. In het licht van de voorgenomen...
report 2004
document
Nederbragt, G. (author), Liek, G.J. (author)
Voor de beheerder van het Schelde estuarium, Rijkswaterstaat directie Zeeland, is het belangrijk om het bagger- en stortbeleid en het zandwinbeleid zo optimaal mogelijk in te richten. Hiertoe is inzicht in de zandhuishouding in zowel de Westerschelde als de monding gewenst. Een instrument om dat inzicht te verkrijgen is een historische...
report 2004
document
Kornman, B.A. (author), Van Maldegem, D.C. (author)
In 1995 is besloten tot de aanleg van een geboorde tunnel onder de Westerschelde tussen Zeeuws-Vlaanderen en Zuid-Beveland. Eind juli 1999 is het boren gestart en in februari 2002 is het boren beëindigd. Hierbij is ongeveer 1,3 miljoen m3 materiaal vrijgekomen, dat uit zand en fijner sediment (Boomse Klei, slib) bestond. Materiaal dat niet...
report 2002
document
Crosato, A. (author), Tanczos, I. (author), De Vries, M. (author), Wang, Z.B. (author)
report 2002
document
Liek, G.A. (author)
ALGEMEEN Tussen juli 1997 en juli 1998 is de verruiming 48’-43’ uitgevoerd in de Westerschelde. In 1999 is de Nederlandse overheid samen met de Belgische overheid gestart met het maken van een lange termijn visie voor het Schelde-estuarium (LTV). Naast een visie voor het jaar 2030, waarin een optimale toegang, veiligheid en natuurlijkheid zijn...
report 2001
document
Dauwe, B. (author)
Aan het begin van het project MOVE werd er als uitgangspunt en toetsingskader een aantal hypothesen geformuleerd met betrekking tot de verwachte veranderingen in de Westerschelde in de periode na de verruiming 48’/43’ (zie MOVE rapport 2). Deze hypothesen hebben zowel betrekking op gevolgen van de verruiming als op autonome ontwikkelingen,...
report 2001
document
De Brouwer, J. (author), Crosato, A. (author), Dankers, N. (author), Van Duin, W. (author), Herman, P.M.J. (author), Van Raaphorst, W. (author), Stive, M.J.F. (author), Talmon, A.M. (author), Verbeek, H. (author), De Vries, M.B. (author), Van der Wegen, M. (author), Winterwerp, J.C. (author)
Description of eco-morphodynamic processes in the Dutch deltas.
report 2001
document
Dankers, P.J.T. (author)
Survey of data regarding the sediment plume of the Ba Lat river (branch of the Red River, Vietnam). Data collected in 2000. Contains detailed datasets. [blz 2 van dit rapport ontbreekt.]
report 2000
document
Wang, Z.B. (author), Jeuken, C. (author), De Vriend, H.J. (author)
Theoretical study on tidal asymmetry and application to the Westerschelde estuary.
report 1999
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport wordt de toekomstige morfologie geschetst van de buitendelta van het Haringvliet op een tijdshorizon van 20, 50 en 100 jaar. Daarbij zijn acht varianten beschouwd: vier MV2 (Maasvlakte-2) varianten (geen MV2, MV2-zuid, MV2-noord en MV2-zuid met natuurvariant) en twee spuiregimes voor de Haringvlietsluizen (huidig LPH'84 en Getemd...
report 1998
document
Koster, M.J. (author)
report 1997
document
Van Maldegem, D.C. (author)
Deze SAWES nota behandelt de slibbalans van het Schelde-estuarium voor het gebied tussen Rupelmonde en Vlissingen voor de situatie medio 1980. Het Schelde-estuarium wordt gekenmerkt door een stelsel meanderende geulen met daartussen en daarlangs gelegen platen, slikken en schorren. Langs het estuarium bevinden zich getijdehavens en...
report 1993
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author), Louters, T. (author), Berben, F. (author)
Het onderwaterlandschap van de Oosterschelde bestaat uit geulen, afgewisseld met platen en slikken en, aan de rand, rijkbegroeide schorren. De platen en slikken zijn als het ware de voedselschuren voor wadvogels. Ze doen dienst als kweekgebieden voor mosselen en kokkels. De geulen bepalen door hun diepte en ligging de scheepvaartmogelijkheden en...
report 1987
document
Manni, R.J. (author)
De slibtoestand in de Westerschelde krijgt een toenemende aandacht. Men is geinteresseerd in de bodemsamenstelling en het sedimentatiegedrag in het bekken en in de aanliggende havens. Een belangrijk aspect dat samenhangt met de slibtoestand is de vervuiling van de Westerscheldebodem. Vervuilende stoffen hechten zich aan slib. Het slib dat uit de...
report 1986
document
De Looff, A.P. (author), Verhagen, H.J. (author)
Deze nota heeft als studielolcatie het mondingsgebied van de Westerschelde. Van dit gebied is een beschrijving opgesteld van stromingen onder invloed van het getij. Ook zijn de beschikbare golfklimaatgegevens geïnventariseerd en ten dele geanalyseerd. Verder bestaat deze nota uit een beschrijving van de bodemligging en van de natuurlijke...
report 1986
document
Van den Berg, J.H. (author)
The present thesis consists of five articles, in all of which links are established between sedimentological aspects of sediments - mostly below the low-water 'line - in the Oosterschelde and either large- or small-scale morphological changes. Large morphological changes and associated movements of sediment which occur in the tidal system of the...
report 1986
document
Verhagen, H.J. (author)
Addtional drawings for the mathematical model of the estimated siltation in the access channel to Siderurgia nacional in Seixal (Lisbon).
report 1982
Searched for: classification%3A%22TLE750100%22
(1 - 20 of 26)

Pages