Searched for: classification%3A%22TLE9000%22
(1 - 9 of 9)
document
Black, K.P. (author), Baba, M. (author), Kurian, N.P. (author), Urich, P. (author), Narayan, B. (author), Stanley, D.O. (author), Mathew, J. (author)
A general overview publication how to prepare the Indian coastline for climate change. The key document is Volume 1: “Climate Change Adaptation Guidelines for Coastal Protection and Management in India”. The Guidelines document (Volume I) is self-contained, with adequate information to understand the Guidelines and put them into practice. It is...
report 2017
document
Roskam, A.P. (author)
Voor golven wordt de extreme waarde statistiek gebouwd op maximale waarden van het verloop van de golfhoogte Hm0 tijdens storm. Dit verloop kan bepaald zijn uit metingen of uit model simulaties. Het is uiteraard van cruciaal belang dat deze extremen goed worden geschat en dat er een goed inzicht is in de nauwkeurigheid van die schatting. In dit...
report 1994
document
De Ronde, J.G. (author), Van Urk, A. (author)
Voor het ontwerp van waterkeringen zijn niet alleen ontwerppeilen van belang maar zijn er tevens waarden benodigd voor golven (Hs en Tp) en dus voor wind. In het verleden zijn er voor windsnelheden waarden uit het Deltarapport genomen. Later is er ten behoeve van de Leidraad Benedenrivieren gekeken naar gecombineerde statistiek van...
report 1994
document
Tomasin, A. (author)
This papers discusses the following topics related to tides and currents: - Tide Generation: the tide generating forces, the development of tidal potential, the equilibrium tide, the development by Doodson, shallow water tides, types of tides - Harmonic and Non-Harmonic Analysis: non-harmonic terms, principles of harmonic analysis, least square...
report 1992
document
Verboom, G.K. (author), Van Dijk, R.P. (author), De Ronde, J.G. (author)
HOOFDRAPPORT IS TE VINDEN IN [...]_tekst.pdf EN DE BIJLAGEN IN [...]_bijlagen.pdf In het voorliggende rapport is een model opgezet voor getij en windopzet berekeningen voor het Europese Kontinentale Plat. Het model is afgeregeld voor getijomstandigheden en er is een gevoeligheidsonderzoek gedaan naar de formulering van de...
report 1987
document
De Ronde, J.G. (author)
In de onderhavige nota is onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen opzet (gemeten stand astronomische stand) en het verticaal getij. Hierbij is enerzijds gebruik gemaakt van het volledige opzetverloop en anderzijds van opzetten tijdens hoogwater (HW) en laagwater (LW). In deze studie zijn de gegevens van de stations Vlissingen, Hoek van...
report 1985
document
De Ronde, J.G. (author)
In 1939 is het begrip grenspeil (zijnde de waterstand die met een gemiddelde kans van 5 x 10-1 maal per j aar overschreden wordt) geïntroduceerd en is voor wat betreft het getijgebied dit grenspeil voor de zgn. hoofdstations (Vlissingen, Brouwershaven, Hoek van Holland, IJmuiden, Den Helder, Harlingen en Delfzijl) bepaald. In 1948 zijn daarna m...
report 1984
document
Schönfeld, J.F. (author)
Een stormvloedbergingskom zou in tegenstelling tot wat aangenomen is een "kuil" in de hoogwaterlijn niet doen verdwijnen, maar juist versterken. Een inpoldering heeft -met betrekking tot de S.V.standen op de rivier- hoofzakelijk het gevolg, dat het effect van het ingepolderde stormvloedbergingsgebied wordt weggenomen. Een inpoldering neemt dus...
report 1944
document
van de Sande Bakhuyzen, H.G. (author)
Rapport met een analyse van het extreme hoogwater in Rotterdam op 13 januari 1916 waardoor een dijk bij het Mallegat was doorgebroken terwijl de waterhoogte op zee bij Hoek van Holland net zo hoog was als bij de stormvloed tien jaar daarvoor. De concrete vraag was wat de oorzaak was, en of dit vaker kon voorkomen. De leden van de commissie waren...
report 1920
Searched for: classification%3A%22TLE9000%22
(1 - 9 of 9)