Searched for: classification%3A%22TLE900200%22
(1 - 12 of 12)
document
Thuy, V.T.T. (author)
Model to determine storm surges due to typhoons along the Vietnmase coast using Delft3d.
report 2003
document
Anonymus, A. (author)
Statistisch overzicht van de hydrologische en hydraulische kentallen van de Nederlandse kust en de grote rivieren. Het Tienjarig Overzicht 1981 -1990 is verdeeld in vijf afdelingen, t. w. afvoeren, waterstanden, watertemperaturen, golven en kustmetingen. ledere afdeling heeft een eigen zwart-tint. De tint is in de inhoudsopgave naast het...
report 1994
document
Stolk, A. (author)
De vraag is welke morfodynamische processen relevant zijn voor het sedimenttransport, zowel onder storm als onder rustig weer kondities. Hierbij is van belang in hoeverre deze processen zich afspelen binnen de aktieve zone, hoeveel sediment er verplaatst wordt en hoe groot de sedimentuitwisseling is tussen de aktieve zone en het laagdynamische...
report 1991
document
Praagman, N. (author), Roos, A. (author)
A probabilistic coitiputation method for the determination of the design waterlevel of a dam or dyke is presented. The results of the application of the method in the Eastern Scheldt estuary are shown
report 1987
document
van Hamelen, B. (author)
Discussiestuk over de berekening van stormvloedstanden; er is een controverse tussen berekeningen van de directie Benedenrivieren en de Algemene Dienst van Rijkswaterstaat.
report
document
Wiegel, R.L. (author), Snyder, C.M. (author), Williams, J.E. (author)
Computation of large waves generated by hurricanes and other low-pressure systems moving towards the coast.
report 1957
document
Weenink, M.P.H. (author)
Methode om waterstandsverhogingen door wind op de Noordzee te bepalen. Studie gedaan in opdracht van de Deltacommissie. De definitieve (en verkorte) versie van dit rapport staat in het rapport van de Deltacommissie deel 2, blz 146 e.v.
report 1955
document
Volker, F. (author)
Het peil, waartoe een bepaald hoogwater op een gegeven punt langs onze kust of onze zeearmen zal stijgen, is afhankelijk van een groot aantal factoren, welke verdeeld kunnen worden in onveranderlijke en veranderlijke factoren. De onveranderlijke factoren zouden met elkaar kunnen worden genoemd de geografische invloed. Deze invloed wordt bepaald...
report 1951
document
Stroband, H.J. (author)
Bij de bestudering van de modeluitkomsten 1948 valt het op, dat de maximum superstormvloedshoogte te Mond der Donge aanzienlijk hoger ligt dan de maximum superstormvloedshoogte te Lith. Deze maximum standen waren respectievelijk voor Mond der Donge 4,45 NAP en voor Lith 3,74 NAP. Uit de berekeningen van M0+M2+M4+M6 volgt een overeenkomstig...
report 1950
document
van Veen, J. (author)
Discussie over controverse tussen Van Veen en Thijsse over de uitvoering van getijberekeningen, en met name over de manier van extrapolatie op logaritmische schaal.
report 1940
document
Thijsse, J. (author)
Gebruik van de waarschijnlijkheidsschaal en de logaritmische schaal voor het bepalen van extreme waterstanden.
report 1940
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
Door middel van een frequentiekromme op logarithmische schaal is een overzichtelijke statistiek der stormvloeden te verkrijgen. Anngetoond wordt, dat de structuur van de verdeeling der stormvloeden over de jaren zoowel naar kracht als naar aantal goed kan worden weergegeven door een der wetten der waarschijnhjkheid. Hieruit is ook het karakter...
report 1939
Searched for: classification%3A%22TLE900200%22
(1 - 12 of 12)