Searched for: classification%3A%22TLE950100%22
(1 - 4 of 4)
document
Baart, F. (author)
Rekenmethode voor huidige en toekomstige zeespiegelstijging: Dit rapport beschrijft de methode om de huidige zeespiegel te beschrijven. De methode is veranderd ten opzichte van de vorige methode doordat het statistisch model gebruik maakt van de heranalyse van wind gegevens en rekening houdt met mogelijke niet-lineaire zeespiegelstijging. De...
report 2015
document
De Ronde, J.G. (author), Baart, F. (author), Katsman, C.A. (author), Vuik, V. (author)
Voor het Nederlandse beleid van kustveiligheid en kustlijnhandhaving is een betrouwbare en robuuste schatting van de zeespiegelstijging belangrijk. Het voorliggende rapport beschrijft verschillende exercities die zijn gedaan om de zeespiegelstijging langs de Nederlandse kust met een hogere betrouwbaarheid vast te stellen ten opzichte van eerdere...
report 2014
document
Van Veen, J. (author)
Description of land subsidence in the Netherlands in the period from about 1650-1950, based on observations from gauges.
report 1954
document
Edelman, T. (author)
Conclusions from precision gauging and levelling memasurements regarding the subsidence of land and relative rise of the sea level due to tectonic action
report 1954
Searched for: classification%3A%22TLE950100%22
(1 - 4 of 4)