Searched for: classification:"TLJ6000"
(1 - 10 of 10)
document
Van der Westhuysen, A. (author), Van Dongeren, A. (author), Van Nieuwkoop, J. (author), Groeneweg, J. (author), Eslami Arab, S. (author)
Over the last five years a research program has been carried out to assess the performance of the spectral wave model SWAN in the Wadden Sea so that it may be used for the transformation of offshore wave conditions to wave boundary conditions near the sea defenses (dikes and dunes). The assessment was done on the basis of extensive wave...
report 2011
document
Gautier, C. (author), Van der Westhuysen, A. (author)
The present study aims to assess the prediction of wave penetration into tidal inlets under ambient current in SWAN. The performance of SWAN in the modelling of wave-current interaction was studied for two field cases, namely Port Phillip Bay Heads, Australia, and the Amelander Zeegat in the Dutch Wadden Sea. In-situ wave observations were...
report 2010
document
Van Vledder, G.P. (author)
Ten behoeve van het ontwerp van zeewerende constructies van nieuwe landaanwinningswerken van de Maasvlakte 2 is onderzoek verricht naar onzekerheden in de bepaling van golfrandvoorwaarden onder ontwerpcondities. In dit deelrapport is gekeken naar het effect van stromingen op de golfcondities voor de zeewerende constructies. Hierbij is gebruik...
report 2002
document
Klopman, G. (author)
Previous measurements (e.g., Klopman, 1994) have shown that in the centre-line of the flume the mean horizontal velocity profile in waves fol/owing the current bends back in the upper region of the water column compared to the current alone case. For waves opposing the current the opposite behaviour was found . In order to explain this behaviour...
report 1997
document
Klopman, G. (author)
Changes in the mean horizontal-velocity profile in combined wave-current motion, outside the bottom boundary-layer, are essential for the correct prediction of cross-shore sediment transport outside the surf zone and the transport of dissolved matter, e.g. Klopman (1992). To be able to verify mathematical and numerical models (see Klopman, 1992)...
report 1994
document
Ting, F.C.K. (author)
The interaction of normally incident time-periodic water waves with a density-stratified fluid in a rectangular trench is studied experimentally and theoretically; the fluid outside the trench is homogeneous. This investigation has focused on the excitation of internal waves in the trench by surface waves, and the effects of the internal...
report 1989
document
De Ronde, J.G. (author)
In de onderhavige nota is onderzoek verricht naar de wisselwerking tussen opzet (gemeten stand astronomische stand) en het verticaal getij. Hierbij is enerzijds gebruik gemaakt van het volledige opzetverloop en anderzijds van opzetten tijdens hoogwater (HW) en laagwater (LW). In deze studie zijn de gegevens van de stations Vlissingen, Hoek van...
report 1985
document
Li, Y.C. (author), Herbich, J.B. (author)
The interaction of a gravity wave with a steady uniform current is discussed in this paper. Analysis indicates there is no dominant difference in the results obtained when employing either the equation of conservation of wave energy flux or the equation of conservation of wave action flux. Numerical calculations of the wave length change by...
report 1982
document
Van Hijum, E. (author), Stive, M.J.F. (author)
Het doel van het onderzoek is om te komen tot een inventarisatie van literatuur met betrekking tot snelheidvelden in golven. Aan de hand van deze inventarisatie kan in een later stadium inzicht worden verkregen in de toepasbaarheid van bestaande golftheorieen of worden overgegaan tot de opzet van een beschrijvend model van het snelheidsveld...
report 1980
document
Bakker, A.C. (author)
Analyse van de gegevens van de golfpalen OSII, OSIII, OSIV en BGI over de periode 1957-1962. Relatie tussen Hs, windrichting, windsnelheid, windduur, strijklengte, stroomsnelheid en waterdiepte.
report 1962
Searched for: classification:"TLJ6000"
(1 - 10 of 10)