Searched for: classification:"TLJ700616"
(1 - 10 of 10)
document
Van der Meer, J.W. (author)
The Wave Overtopping Simulator was developed in 2006 and destructive tests have been performed in February and March of 2007, 2008 and 2009 and will probably be continued in 2010. The tests show the behaviour of various inner slopes of dikes, embankments or levees under simulation of wave overtopping, up to a mean overtopping discharge of 125 l...
report 2009
document
Husrin, S. (author)
Results showed that the existing model on erosion of clay with water-filled cracks (Führböter’s theory) which only considers cohesion as the soil strength is only applicable for certain conditions. The model should consider other resistant forces such as soil weight and pore pressures. From the tests on clay without water-filled cracks, it...
report 2009
document
Young, M. (author)
This MSc thesis details the investigation of grass cover performance in relation to wave overtopping processes. Failure modes for grass cover are considered and developed
report 2009
document
Van der Meer, J.W. (author)
In het kader van WV21 wordt door Deltares en een werkgroep gekeken naar doorbraakvrije dijken. Er wordt gekeken naar de definitie van doorbraakvrij en daarnaast naar hoe doorbraakvrije dijken er zouden moeten uitzien ten opzichte van de huidige dijken. In dit kader is aan Van der Meer Consulting gevraagd specifiek uitwerking te geven aan...
report 2008
document
Stanczak, G. (author)
This report addresses the preparation and performance of laboratory tests on a the erodibility of clay cover with and without grass, subjected to impact pressures generated by controlled falling water mass Three types of clay, representing different erosion resistances as well as grass cover of moderate quality have been used in order to gain...
report 2007
document
Van der Meer, J.W. (author)
Placement of smart grass reinforcement at test sections Groningen Sea Dyke
report 2007
document
Van der Meer, J.W. (author), Verheij, H.J. (author), Lindenberg, J. (author), Van Hoven, A. (author)
Het grondgedachte voor het predictiespoor is geschreven volgens het KOLB-principe (www.thesis.nl/kolb). Dit houdt in dat eerst de mogelijke faalmechanismen worden beschreven op basis van bestaande kennis (wat neem je waar? - feeling). Dus een beschrijving van de huidige stand van zaken. Voor zover mogelijk worden dan de faalmechanismen zo goed...
report 2007
document
Limsiri, Cheevin (author)
Soil-lime improvement is a common most effective me.fooimprove wet soft clay; many factors are involved in achieving the improvement. Mixing is one of those. The degree of pulverization plays an importance role in the efficiency of the improvement. The strength of treated soil depends on the lump size. A high degree of pulverization is expensive...
report 2002
document
Muijs, J.A. (author)
A large part of the Netherlands’ dikes are covered with grass. Dikes with hard revetments also have grass cover on a significant part of the dike surface, such as the crown and inner slope. Research and experience since the mid-eighties have shown that grass coverings can be of high quality in terms of erosion resistance and encouragement of...
report 1999
document
Van Ooijen, D.C. (author)
Het advies betreft een beoordelingof een versterkte grasmat op het binnentalud van de tuimeldijk op de Afsluitdijk voldoet aan de eisen van de Deltacommissie. Daartoe is de hydraulische belasting van het binnentalud geschematiseerd en vergeleken met de ontwerplijn van het CIRIA-rapport 116, dan wel met de daarvoor uitgevoerde afstroomproeven....
report 1993
Searched for: classification:"TLJ700616"
(1 - 10 of 10)