Searched for: classification:"TLJ800700"
(1 - 17 of 17)
document
Hollander, W. (author)
The crew of the Razende Bol had experienced that their work conditions were worse than measured by the waverider. They concluded that the wave height measured by the waverider should be multiplied with a factor of 1.5 to find the real wave conditions in the working area. A number of reasons have been discussed, but only a hypothesis was...
report 2014
document
Gautier, C. (author), Van den Boomgaard, M.J.G. (author)
This report contains the analysis of the measurements by ten wave buoys near the tidal inlet of Ameland during the storm season 2004-2005 (1 December 2004 - 1 May 2005).
report 2005
document
Hordijk, D. (author)
Primary water defences protect the Netherlands against flooding by the North Sea, the major rivers and inland seas Markermeer and IJsselmeer. The Dutch Water Defence Act [Wet op de Waterkering] stipulates that these water defences have to be tested every five years to determine if they guarantee the statutory safety level with respect to the...
report 2004
document
Gál, J.A. (author), Verweij, R. (author), Van der Wekken, T. (author)
Doelstelling van het project is het beantwoorden van de vraag wat een adequate configuratie is van het Meetnet Noordzee voor het meten van de parameters waterstanden, golven en stroomsnelheden. Daarbij is van belang wat de locaties (lees: gebieden in de Noordzee) zijn waar gegevens ingewonnen moeten worden. Dit met het oog op het vervullen van...
report 2004
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2004
document
Gautier, C. (author), Van de Boomgaard, M. (author)
In de Westerschelde worden op verscheidene locaties golf-, waterstand- en windmetingen uitgevoerd. De golfmetingen hebben onder andere als doel om numerieke golfmodellen te kunnen valideren. Numerieke golfmodellen zoals bijvoorbeeld SWAN worden ingezet om golfrandvoorwaarden te bepalen die nodig zijn bij het ontwerp en onderhoud van de zeedijken...
report 2003
document
Hordijk, D. (author)
Sinds 1994 worden er golf- en golfoploopmetingen verricht bij de Pettemer Zeewering. Deze metingen worden in opdracht van Rijkswaterstaat, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ uitgevoerd door Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland (Informatiedienst Water). De golfoploopmetingen worden door DWW geanalyseerd. Bij deze meetcampagne worden met...
report 2003
document
Koster, M.J. (author)
report 1997
document
Roskam, A.P. (author)
Het doel van de in het voorgaande beschreven verwerking van Egmond meting EG2320 was tweeledig. Het eerste doel: - het verkrijgen van een dataset met resultaten van golfmetingen in een gebied dat van diep water naar de kust toe gaat, met enige nadruk op meetpunten in zeer ondiep water. Zo'n dataset is nodig bij het valideren van golfmodellen...
report 1996
document
Andorka Gal, J.H. (author)
The project HYDRA was set-up by the National Institute for Coastal & Marine Management / RIKZ to provide the hydraulic input parameters for the safety analysis along the coast and in the estuaries of the Netherlands. One part of the HYDRA project considers wave measurements (field as well as laboratory) which are necessary for validation of...
report 1995
document
Ting, F.C.K. (author)
The interaction of normally incident time-periodic water waves with a density-stratified fluid in a rectangular trench is studied experimentally and theoretically; the fluid outside the trench is homogeneous. This investigation has focused on the excitation of internal waves in the trench by surface waves, and the effects of the internal...
report 1989
document
Botma, H.C. (author)
Bij het berekenen van correlaties tussen verschillende hydraulische grootheden in golvend water vindt men soms fasedraaiingen die uit de hydraulische wetmatigheden niet te verklaren zijn. Alvorens nu de wet ten te gaan veranderen is het nuttig om eerst na te gaan of de fasedraaiingen veroorzaakt worden door de gebruikte meet- en...
report 1983
document
Van Aalst, W. (author)
Voor extreme omstandigheden zijn er onvoldoende golfwaarnemingen beschikbaar om b.v. door middel van extrapolaties betrouwbare verwachtingen van golfhoogtewaterstandsrelaties te verkrijgen. In notitie WWKZ-82G.259 is een methode gepresenteerd voor de berekening van golfhoogte-waterstandrelaties. In de betreffende notitie is voor de lokatie Hoek...
report 1983
document
Battjes, J.A. (author), Van Heteren, J. (author)
The realistic modelling of the internal kinematics of wind-generated waves, in relation to the motions of the surface, is a topic of scientific interest and practical importance. The linear Gaussian model of the wave motion provides a manageable approximation with many features which are at least qualitatively realistic. Its quantitative...
report 1983
document
Abels, W.R. (author)
Door deze dienst worden reeds geruime tijd voor verschillende doeleinden golfmetingen uitgevoerd in de Haringvlietmond, het aangrenzende zeegebied, de Maasvlakte, de mond van de Rotterdamsche Waterweg en benoorden de Noorderdam bij Hoek van Holland. Om enig inzicht te krijgen in het "golfklimaat" in voornoemd meetgebied is een onderlinge...
report 1981
document
Van Loenen, G. (author)
Vergelijking van de golfverwerkingsprogramma's van het Waterloopkundig Laboratorium (WL), KNMI, de Deltadienst (Rijkswaterstaat) en het Nederlands Scheepsbouwkundig Proefstation (NSP).
report 1973
document
Bakker, A.C. (author)
Analyse van de gegevens van de golfpalen OSII, OSIII, OSIV en BGI over de periode 1957-1962. Relatie tussen Hs, windrichting, windsnelheid, windduur, strijklengte, stroomsnelheid en waterdiepte.
report 1962
Searched for: classification:"TLJ800700"
(1 - 17 of 17)