Searched for: classification%3A%22TLN00%22
(1 - 7 of 7)
document
Osté, A.J. (author), De Groot, B. (author), Van Dam, O. (author)
Dit handboek beschrijft met eenduidige factsheets en uitgewerkte voorbeelden hoe de afleiding en beoordeling van hydromorfologische parameters kunnen worden uitgevoerd. Het handboek is bedoeld voor waterbeheerders en overige geïnteresseerden die belast zijn met de hydromorfologische opgave, zowel hydrologen, ecologen, als GIS-specialisten. Dit...
report 2013
document
Dronkers, J. (author), Stive, F.J.M. (author)
-In het college worden kusttypen behandeld met een sedimentaire struktuur (zand, slib). Kusten van hard materiaal (rotskusten, ... ) blijven buiten beschouwing. We beginnen daar waar de invloed van de zee zich het verst stroomopwaarts laat voelen, d.w.z. bij de getijrivier. Een getijrivier is het zeewaartse deel van een rivier, waar het zeewater...
report 2001
document
Van Bohemen, H.D. (author)
De Nederlandse duinkust is zowel nationaal als in Europees verband door de variatie aan duinvormen en duinecosystemen met hun karakteristieke plante- en diersoorten van bijzondere betekenis. Door een aantal oorzaken is er sprake van aantasting van deze betekenis. Eén ervan is de opgetreden verstarring van de geomorfologische processen. Een te...
report 1991
document
Dillingh, D. (author), Stolk, A. (author)
This report about the Dutch coast was written in the context of the experimental phase of the programme CORINE of the Commission of the European Communities. The programme CORINE (COoRdination of INformation on the Environment) is a programme for the gathering, coordinating and ensuring of the environment and natural sources in the Community....
report 1989
document
Edelman, T. (author)
De Nederlandse kuststreek is voor een groot deel gevormd onder invloed van de zee. Ofschoon de zee in het verleden het land onder bepaalde omstandigheden (stormvloeden, overstromingen) heeft afgebroken en dit thans nog wel doet, overheerst toch de opbouwende werking. Hoewel ook de rivieren hebben meegewerkt aan de opbouw, kan men toch stellen,...
report 1974
document
van Veen, J. (author)
Description of coastal engineering, with focus on lowland, deltaic coasts (the Netherlands), description of estuaries, coastal protection works.
report 1961
document
Van Veen, J. (author)
Description of coastal engineering, with focus on lowland, deltaic coasts (the Netherlands), description of estuaries, coastal protection works
report 1951
Searched for: classification%3A%22TLN00%22
(1 - 7 of 7)