Searched for: classification%3A%22TLN100200%22
(1 - 12 of 12)
document
Van Rijn, L.C. (author)
The CROSMOR-model (Van Rijn, 1997, 1998), representing wave propagation, refraction, shoaling, breaking, associated sand transport and morphology in cross-shore direction based on a probabilistic approach, has been applied to simulate the hydrodynamics and the nearshore bar behaviour for three experiments in the large-scale Delta flume o f Delft...
report 1999
document
Stam, J.M. (author)
In "Kustbalans 1995- de tweede kustnota" (KB95) is een structureel zandverlies geconstateerd in de diepere kustzone (ruwweg beneden -8 mNAP). Deze verliezen zullen, aldus dezelfde nota, in de toekomst verder toenemen als gevolg van een (versnelde) zeespiegelstijging. Het fundament van de kust komt hierdoor onder druk te staan. Om het Dynamisch...
report 1998
document
Reniers, A. (author)
Parameterization of long waves for the calculation of cross shore transport.
report 1993
document
Dean, R.G. (author)
Design principles for beach nourishment in the form of cross-shore response, planform evolution of beach nourishment projects and damage reduction
report 1992
document
Kraus, N.C. (author)
In this chapter we consider beach profile and cross-shore sediment transport processes commonly encountered in coastal engineering applications. Main emphasis is on beach profile change produced by direct wave action, and our assumption will be that longshore transport processes are constant along the profile. Present engineering knowledge of...
report 1992
document
Larson, M. (author), Kraus, N.C. (author)
This study develops empirical predictive expressions for design of nearshore berms formed of dredged material. Such berms are placed in the form of long linear sand bars and are expected to behave as natural bars. The study examines the cross-shore movement of natural longshore bars at Duck, North Carolina. Beach profile survey data are...
report 1992
document
Groenendijk, F.C. (author)
Dit rapport gaat in op de ontwikkelingen bij het UNIBETS-TC model. Met dit model wordt het cross-shore en longshore sediment transport berekend. Om inzicht te krijgen in de verbeteringen in het model wordt er in dit rapport een T0-berekening (een berekening op tijdstip T=0) gemaakt. Dit maakt het mogelijk de ontwikkelingen te evalueren door het...
report 1992
document
Groenendijk, F.C. (author)
Kusterosie kan veroorzaakt worden door een zeewaarts transport van zand (kust-afwaarts dwarstransport) of door een gradiƫnt in transport langs de kust, waardoor er in een kustvak meer zand afgevoerd dan aangevoerd wordt. Het verschil in aard van langs- en dwarstransport is hiermee aangegeven; grote langstransporten hoeven niet te resulteren in...
report 1992
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van het onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van Werkgroep C van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW-C) onderzoek uitgevoerd naar het dwarstransportproces tijdens duinafslag. Dit onderzoek heeft geresulteerd in een beschrijving van het dwarstransport hetgeen de basis vormt voor het...
report 1990
document
Roelvink, J.A. (author), Reniers, A. (author), Meijer, T.J. (author)
In this abstract we discuss the analysis of wave and profile measurements in the Grosse Wellenkanal, reported in Dette & Uliczka (Coastal Sediments, 1988) of which the raw data were made available by J. Oelerich in January 1992. This analysis provides us with accurate data not only on the profile development, but also on the variation in time...
report 1990
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1986
document
Pilarczyk, K.W. (author)
Overzicht van de stabiliteit van grindstranden en oeververdedigingen van rip-rap bij loodrechte golfaanval. Inventarisatie van evenwichtsprofielen.
report 1975
Searched for: classification%3A%22TLN100200%22
(1 - 12 of 12)