Searched for: classification%3A%22TLN200200%22
(1 - 6 of 6)
document
De Kruif, A.C. (author), Keijer, A.M. (author)
In Nederland zijn in de 20ste eeuw grootschalige waterbouwkundige projecten ten uitvoer gebracht. De aanleg van de havenhoofden bij IJmuiden is zo’n grootschalig project. In de periode van 1867 tot en met 1876 is de haven van IJmuiden gebouwd. Zo werd er een directe verbinding gerealiseerd tussen de Noordzee en de haven van Amsterdam. In de...
report 2003
document
Van Ruiten, C.J.M. (author), Tymann, F. (author), Heinen, P. (author), Groen, M. (author), Behrens, H.W.A. (author)
De evaluatie van de Landelijke Fysische Monitoring is uitgevoerd om na te gaan of het RIKZ en het RIZA op dit terrein de juiste informatieproducten en diensten leveren. Het fysisch meetnet van Rijkswaterstaat, beheerd door het RIKZ en het RIZA, bestrijkt de grote rivieren en meren, de kust, de Noordzee, de Waddenzee en de estuaria. In dit...
report 2003
document
Elias, E. (author), Cleveringa, J. (author)
In dit rapport staat een analyse van de interactie van de buitendelta van het Zeegat van Texel met de aanliggende kust van Noord-Holland. Het studiegebied omvat het kustgedeelte vanaf Den Helder tot Julianadorp, waarbij de interactie tussen de geul Nieuwe Schulpengat en de aanliggende kust centraal staat. De ontwikkeling van de buitendelta wordt...
report 2003
document
Bakker, W.T. (author)
Het patroon van de volgende lezing is zeer eenvoudig te herkennen. De schering is de gang van micro- tot mesoschaal; de inslag het elimineren van periodieke processen die weliswaar beweging geven, maar geen resultante, die voor de daarop volgende grotere beschouwde schaal interessant is. Startend bij het gedrag van één korrel in een visceuze...
report 1992
document
Stolk, A. (author)
De vraag is welke morfodynamische processen relevant zijn voor het sedimenttransport, zowel onder storm als onder rustig weer kondities. Hierbij is van belang in hoeverre deze processen zich afspelen binnen de aktieve zone, hoeveel sediment er verplaatst wordt en hoe groot de sedimentuitwisseling is tussen de aktieve zone en het laagdynamische...
report 1991
document
Bakker, N. (author)
Voor een kritische beschouwing van de veiligheid van de kust van Delfland zijn in het kader van de Projectgroep Ter Heyde een groot aantal berekeningen uitgevoerd door de afdeling Kustonderzoek van het district Kust en Zee van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging van de Rijkswaterstaat. De resultaten van de berekingen zijn reeds in de...
report 1981
Searched for: classification%3A%22TLN200200%22
(1 - 6 of 6)