Searched for: classification%3A%22TLN3000%22
(1 - 20 of 20)
document
Giardino, A. (author), Santinelli, G. (author), Bruens, A. (author)
Over more than a thousand years, the Dutch coast has been eroding for large stretches. Coastal retreat puts coastal functions (e.g. safety against flooding) under pressure. Since 1990, the Dutch policy aims at preventing further retreat of the coastline, but in the meantime taking the valuable dynamical behaviour of the coast into account....
report 2012
document
Cohen, K.M. (author), Lodder, Q.J. (author)
Paleogeografie is de wetenschap van het beschrijven van de landschapsontwikkeling op basis van de opbouw van de ondergrond en de dynamiek van het voormalige landschap. Haar kennis en methodieken kunnen worden ingezet voor de reconstructie van overstromingen in de Nederlandse delta in het recente geologische verleden. Dit vooronderzoek is een...
report 2007
document
Boer, S. (author), Roukema, D. (author)
In deze nota "Onderhoudsaspecten Doorsteekvariant" wordt ingegaan op de verschillende aspecten die een rol spelen bij het te verwachte kustonderhoud van MV2 en de aanzanding In de Euro-Maasgeul, alsmede eventuele afgeleide consequenties op het gebied van aanleg- en onderhoudskosten en de opgave voor natuurcompensatie.
report 2004
document
Walburg, A.M. (author)
In dit werkdocument is getracht de verwarring met betrekking tot de stellingname over "zandverlies in de buitendelta" te ontrafelen. De invloed van de verschillende definities op het gedrag van het volume van een buitendelta is hierom uitgewerkt. Daarnaast is in dit werkdocument het gedrag van de buitendelta uitgewerkt, gedefinieerd als...
report 2001
document
Stive, M.J.F. (author), Dijkman, J.P.M. (author), Baan, P.J.A. (author), Villars, M.T. (author), De Graaff, R.F. (author)
A large-scale project such as the construction of an offshore island requires careful consideration not only of the direct effects of such intervention, but also of the implications for the further evolution of the Dutch coast. It is found that the construction of an offshore island is technically possible and - i f optimally shaped and...
report 1998
document
Sánchez-Arcilla, A. (author), Jímenez, J.A. (author), Pont, D. (author), Capobianco, M. (author), Prat, N. (author), Provansal, M. (author), Fraunié, P. (author), Ruol, P. (author), Abrami, G. (author), De Vriend, H.J. (author), Day, J.W. (author), Stive, M.J.F. (author), Jelgersma, S. (author), Pernetta, J. (author), Sestini, G. (author)
Summary report of the MedDelt project. This project has studied the impact of climate change on the deltas in the northwestern Mediterranean sea.
report 1997
document
Van Goor, S. (author), Andorka Gal, J.H. (author)
Bij de vergelijking van de bestaande bodemschematisaties 'Continental Shelf Model' en het 'Kuststrookmodel' met een nieuwe bodemschemalisatie, kan geconcludeerd worden dat de bestaande bodemschematisaties representaties zijn van een op ondiepte gefilterde bodem met een roosterafstand van enkele kilometers. De gemiddelde diepte van de nieuwe...
report 1996
document
Voogt, J. (author)
Deze bundel bevat 3 rapporten. 1. Holocene ontwikkeling van de Nederlandse kust Tengevolge van het afsmelten van de ijskappen gevormd gedurende de laatste ijstijd steeg de zeespiegel vanaf ongeveer 18000 jaar BP over een verticale afstand van circa 120 meter. Rond 9000 BP lag de kustlijn nog ten noorden van de Doggersbank, maar duizend jaar...
report 1995
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands, Wadden area (provinces Groningen and Friesland; Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum, Rottummeroog). Pictures of Texel and Vlieland are not included.
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands. Noord Holland (from IJmuiden to Den Helder), Texel and Vlieland.
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Aerial pictures of the coast of the Netherlands, South Holland.
report 1994
document
Anonymus, A. (author)
Aerial Pictures of the coast of the Netherlands, Zeeland.
report 1993
document
Anonymus, A. (author)
Series of areal pictures of the northern coast of North Holland (Bergen) with groynes (strandhoofden) and beach nourishments. Noorderhaaks, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland and Schiermonnikoog. Picture date: 15 Oct 1990
report 1990
document
Short, A.D. (author)
The 120 km long central Netherlands coast consists of an essentially continuous sandy Holocene regressive/transgressive barrier system facing the southern North Sea. The beach and surf zone is composed of predominantly quartz sands which are coarsest at the shoreline (D50 = 286 Um) and fine seaward. Overall shoreface gradients vary between a low...
report 1990
document
Rakhorst, H.D. (author)
De verschillende factoren, welke het kustgedrag bepalen, worden behandeld. Het kustgedrag van Noord-Holland en Texel wordt verklaard en een voorspelling van de kustontwikkeling tot 2090 bij ongewijzigde hydraulische condities wordt gegeven. Tevens zijn zandbalansen opgesteld. Ondanks het voorkomen van (al of niet stationaire) zandgolven langs de...
report 1989
document
Wind, H.G. (author), Wiersma, J. (author)
In deze verzameling bijdragen wordt het kustonderzoek in Nederland in brede zin voor het voetlicht gehaald. In de tweede en derde bijdrage ligt de nadruk op de beschrijving van de morfologie vanuit deelprocessen zoals golven, stroom en sediment transport. In de daarop volgende bijdragen verschuift het accent naar het beschrijven van de...
report 1985
document
Agema, J.F. (author)
Lezing ten gehore van de kontaktgroep kust, ingegaan wordt op de vragen: hoe ziet dekust er uit, wat is er mee gebeurd, wat zijn de oorzaken van de huidige veranderingen, is het mogelijk op grond van de huidige ervaringen een prognose te maken.
report 1980
document
Edelman, T. (author)
Grootschalige kustmorfologische beschrijving van de zuidelijke Noordzeekust en de ontwikkelingen in de afgelopen twee millennia.
report 1962
document
Van Veen, J. (author)
Article (written in 1940, but due to the war published in 1946) on tidal measurements, bed forms and sediment transport in tidal rivers, estuaries and coastal seas.
report 1946
document
van Veen, J. (author), Verhagen, H.J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over kustmorfologie. Van Veen heeft ten behoeve van zijn promotieonderzoek alle op dat moment beschikbare literatuur over kustmorfologie in relatie tot de Noordzeekust bestudeerd. Dit cahier is een weerslag van die studie, met eigen kritische opmerkingen. Het is de basis van het later verschenen...
report 1934
Searched for: classification%3A%22TLN3000%22
(1 - 20 of 20)