Searched for: classification%3A%22TLN300200%22
(1 - 8 of 8)
document
Steijn, R.C. (author)
In dit rapport wordt de toekomstige morfologie geschetst van de buitendelta van het Haringvliet op een tijdshorizon van 20, 50 en 100 jaar. Daarbij zijn acht varianten beschouwd: vier MV2 (Maasvlakte-2) varianten (geen MV2, MV2-zuid, MV2-noord en MV2-zuid met natuurvariant) en twee spuiregimes voor de Haringvlietsluizen (huidig LPH'84 en Getemd...
report 1998
document
De Vriend, H.J. (author)
The present lecture deals with models for situations in which the spatial dimensions cannot be separated according to the scales of the morphological processes. Rather common examples of such situations are the morphological evolution near structures (e.g, breakwaters), river outflows, tidal inlets, etc. But also in the absence of such distinct...
report 1992
document
Kamphuis, J.W. (author)
To solve coastal sediment transport and morphology problems, it is necessary to construct a hydrodynamics model to simulate the fluid flow. The hydrodynamics model is then used to calculate sediment transport rates and in turn, these sediment transport rates are used to determine morphology. The hydrodynamics model is based on the Equation of...
report 1992
document
Groenendijk, F.C. (author)
Kusterosie kan veroorzaakt worden door een zeewaarts transport van zand (kust-afwaarts dwarstransport) of door een gradiƫnt in transport langs de kust, waardoor er in een kustvak meer zand afgevoerd dan aangevoerd wordt. Het verschil in aard van langs- en dwarstransport is hiermee aangegeven; grote langstransporten hoeven niet te resulteren in...
report 1992
document
Verhagen, H.J. (author)
In het kader van het landelijk kustbeleid is een methode voor het berekenen van de kustlijn ontwikkeld (nota wba-n-90.125). De aldaar beschreven methode wordt hier toegepast voor een aantal kustvakken (Ameland, Callantsoog, Kop van Schouwen). Geconcludeerd wordt dat de gebruikte rekenmethode een redelijk stabiel beeld van de kustlijnligging geeft.
report 1990
document
Bakker, W.T. (author), De Vroeg, H.J. (author)
Kennis van de kust is nodig om deze oordeelkundig tegen erosie te kunnen beschermen en schadeclaims v.w.b. kusterosie t.g.v. werken als het verlengen van havenhoofden te kunnen beoordelen. Tevens is een consistent beleid vereist i.v.m. de situering van bebouwingsgrenzen. In deze nota wordt in verband met het bovenstaande ingegaan op het belang...
report 1988
document
Redeker, F.R. (author), Kollen, J. (author)
In het rapport worden enkele registraties vastgelegd van de onderwater zanddam. Dit zijn de ontwikkeling van de bodemconfiguratie in de tijd en de bodemsamenstelling in oktober '83. De ontwikkeling van de bodemconfiguratie wordt bepaald m.b.v. stortgegevens, lodingen, kuberingen en doorsneden. Daar tussen de lodingen doorgestort werd in de...
report 1983
document
Bruun, P.M. (author)
By-passing by natural action is mentioned with special reference to Florida Inlets and to some other inlets in the United States and abroad. Natural by-passing at harbors on open shores is dealt with briefly. Present status of by-passing plant operations in Florida is reviewed. Inasmuch as it is evident that by-passing plants - partly because of...
report 1965
Searched for: classification%3A%22TLN300200%22
(1 - 8 of 8)