Searched for: classification:"TLN450200"
(1 - 1 of 1)
document
Anonymous, A. (author)
In deel 1 werd een aanzet gegeven voor een studie naar een dicht slibscherm in de mond van de Botlek. Daartoe zijn enkele randvoorwaarden zoals getij- en scheepsbewegingen nader onderzocht. Tevens is de praktische uitvoerbaarheid van enkele dichte schermen besproken. De belangrijkste conclusies waren: - de openings- en sluitingstijden van het...
report 1978