Searched for: classification:"TLN450200"
(1 - 2 of 2)
document
Consemulder, J. (author), Liek, G.J. (author)
In 1995 hebben Nederland en Vlaanderen een verdrag gesloten inzake de verruiming van de vaarweg in de Westerschelde. De daarmee gepaard gaande verliezen van natuurwaarden worden volgens dit verdrag gecompenseerd. De uitvoering hiervan is door Nederland geregeld in de Bestuursovereenkomst Natuurcompensatieprogramma Westerschelde (1998). Er zijn...
report 2002
document
Kornman, B.A. (author), Schouwenaar, A. (author)
In de Westerschelde worden op dit moment de dijken verstevigd om de veiligheid tegen overstromen te kunnen garanderen. Rijkswaterstaat Directie Zeeland en de Zeeuwse Waterschappen zijn bezig met het vervangen van te lichte steenbekleding door zwaardere steenbekleding. Op locaties waar voor de dijk een voldoende hoog schor aanwezig is kan...
report 2001