Searched for: classification%3A%22TMN00%22
(1 - 9 of 9)
document
Hal, V.V. (author)
Vietnam is an agricultural country where rice is the main crop cultivated in the Red river delta in the North and in the Mekong delta in the South. Both deltas refer to lowland. However, the degree of development is clearly different between the two deltas. In the Red river delta, the dike system as well as the canal networks have been...
report 1996
document
Anonymous, A. (author)
Complete kostenberekening van de afdeling Recreatie van de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders Lelystad voor de werkzaamheden rondom het Grevelingenbekken.
report 1973
document
Van Veen, J. (author), Mesu, F.P. (author)
Overzicht van de Nederlandse waterhuishouding door Van Veen, onderzoek met modellen, belang voor transport. In de bijdrage van Mesu wordt ingegaan om de landbouwkundige aspekten van de de waterhuishouding in Nederland.
report 1956
document
Fokkema Andreae, S.J. (author)
Historisch overzicht van de besluitvorming tot de drooglegging van de Haarlemmermeerpolder.
report 1955
document
Bruggeman, A.G. (author), Mesu, F.P. (author)
Artikel over de voordelen van kustlijnverkorting door het afsluiten van zeegaten, met een uitwerking voor de waddenzee en de Zeeuwse stromen. Artikel over het belang dat de landbouw heeft bij afsluiting van deze zeegaten, met name t.a.v. tegengaan van verzilting en infrastructuur.
report 1954
document
Van Veen, J. (author)
Beschrijving van proeven in het Haringvleit om door middel van vegetatie en dammetjes aanslibbing te bevorderen.
report 1953
document
de Blocq van Kuffeler, V.J.P. (author)
Kort overzicht van de zuiderzeewerken tot 1950, meet focus op de voordelen van de landaanwinning
report 1950
document
van Veen, J. (author)
Achter Uithuizen - Uithuizermeden bevond zich een gedeeltelijk door de natuur, gedeeltelijk door mensenhand gevormde kwelder, welke in 1942/1943 door Domeinen werd ingepolderd op last van de Duitse overheid. Blijkens de vele beraadslagingen is het gewenst de gebeurtenissen die daartoe aanleiding hebben gegeven naar voren te brengen. Opmerking:...
report 1944
document
General overview of the works, PR document issued by the ministry for foreign guests and journalists.
report 1930
Searched for: classification%3A%22TMN00%22
(1 - 9 of 9)