Searched for: classification%3A%22TPA6000%22
(1 - 14 of 14)
document
Jansen, M. (author), van Ledden, M. (author)
Volgens de Wet op de Waterkering moet de minister van Verkeer en Waterstaat om de vijf jaar de Hydraulische Randvoorwaarden voor de primaire waterkeringen vaststellen. Voor de IJssel- en Vechtdelta gaat het daarbij om de maatgevende waterstanden waarop de primaire waterkering getoetst moeten worden. Hiervoor moet als onderdeel van een...
report 2005
document
Van de Wal, K.U. (author)
The main objective of this research is the determination of the effect of spatial resolution on hydrological model performance. In order to do so, a model of the Meuse basin was setup at the appropriate scales of Booij (2001) in the existing HBV structure and compared with a model of lower resolution (HBV-15). This comparison was made in three...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
Manual for the program DUFLOW, a micro-computer package for the simulation of one-dimensional unsteady flow and water quality in open channel systems. Duflow is a one-dimensional network programme. The model can be used for irrigation and drainage networks, for tidal flow in estuaries, and may include water quality parameters.
report 1995
document
Bernard, R.S. (author), Schneider, M.L. (author)
Without some correction for the interaction between lateral curvature and vertically nonuniform velocity, depth-averaged numerical models cannot predict the gradual migration of high velocity toward the outside of channel bends. Conventional depth-averaging does not account for the curvature-induced secondary flow that gives rise to the...
report 1992
document
Verspuy, C. (author)
Using the micro-computer package DUFLOW for the simu1ation of onedimensiona1 unsteady flow in channe1 systems (Ref. [1]) it is very important to check the resu1ts of the very first ca1cu1ation for a new cana1 system. The first MODEL of a new network system wi11 contain one or more mistakes concerning the cross-sections, the storage area or the...
report 1991
document
Verspuy, C. (author)
To illustrate the operational use of the micro-computer package DUFLOW for the simulation of one-dimensional unsteady flow in channel systems the tidal propagation in an irrigation system (IRRSYS) is considered. The propagation of periodical shallow water waves in a network system (tidal waves in river systems, estuaries, etc. and also harbor...
report 1991
document
Van Dam, G.C. (author)
Op enkele korrekties na komt deze nota overeen met de gelijknamige bijdrage aan de Vervolgkursus WAQUA deel Waterkwaliteit (19 en 20 sept. 1985) In aansluiting op eindige-differentie-waterbewegingsmodellen, zoals het waterbewegingsdeel van WAQUA, kan men in plaats van een e.d.-transportmodel ook een model gebruiken gebaseerd op de verplaatsingen...
report 1985
document
Wolthuis, A.J. (author)
report 1985
document
Nakato, T. (author), Kennedy, J.F. (author), Vadnal, J.L. (author)
The principal features of the numerical model developed herein for calculation of flow and sediment-transport distributions in alluvial-river bends may be summarized as follows: i. The secondary-flow strength and the bed topography are uncoupled from the calculation of distributions of lateral shift velocity and streamwise velocity. This is...
report 1983
document
De Vries, M. (author)
principles of modelling, aids to experimental research, reproduction of hydraulic phenomena, design of scale models (rigid bed models, mobile bed models, coastal and estuarine problems, hydraulic structures).
report 1982
document
Delvigne, G.A.L. (author)
report 1979
document
report 1977
document
Eysink, W.D. (author)
report 1970
document
De Vries, M. (author)
Elementaire inleiding in de hydraulica ten behoeve van HTS praktikanten in het Waterloopkundig Laboratorium. Deel 1 bevat de grondslagen van de permanente beweging [volgens de indeling van de Technische Vraagbaak (deel W, Thijsse)]. In deel 2 worden enige bijzondere onderdelen behandeld, zoals golven, zandtransport en schaalregels. In deel 3...
report 1959
Searched for: classification%3A%22TPA6000%22
(1 - 14 of 14)