Searched for: classification%3A%22TPE3000%22
(1 - 8 of 8)
document
Hartgers, Elizabeth (author), van Buuren, Michael (author), Fontein, Robert Jan (author), van Hattum, Tim (author), de Lange, Marieke (author), Maas, Gilbert (author)
Onderzoek naar de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier in combinatie met de water- en natuuropgaven. In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is...
report 2015
document
Middelkoop, H. (author), de Boo, M. (author)
This booklet deals with all the factors which make our two great rivers so fascinating. It describes the characteristics of the Rhine and the Meuse, their similarities and their differences. It invites the reader to take another look at the rivers, to ask questions. And it seeks to answer those questions.
report 1999
document
In deze vierde voortgangsrapportage wordt verslag uitgebracht voor wat betreft de voortgang van de werken over de periode 1 juli 1996 - 1 april 1997. De financiƫle verantwoording wordt afgelegd over de periode 1 juli 1996 - 1 januari 1997. In de periode tot 1 april 1997 zijn vrijwel alle urgente werken afgerond en is het vereiste...
report 1997
document
De Kamer heeft de procedure "Controle Grote Projecten" van toepassing verklaard op het Deltaplan Grote Rivieren. In het voorliggende rapport is dit Deltaplan uitgewerkt tot een uitgangssituatie voor de voortgangsrapportages die in dit kader tweemaal per jaar zuilen worden opgesteld. Voor de uitvoering van het Deltaplan Grote Rivieren is gekozen...
report 1995
document
Anonymous, A. (author)
The Danube is an essential Inland Water Transport (IWT) corridor, particularly for the hinterland connection for the Port of Constantza. This port became one of the largest and busiest ports on the Black Sea, due to its strategic location at the cross roads of Europe and Asia and due to its capacity to handle large volumes of different types of...
report 1995
document
Verhagen, H.J. (author), Loman, G.J.A. (author)
Norman Hells is situated on the north bank of the Mackenzie River, 145 km south of the Arctic Circle. The use of a pool-wide water flood system for secondary recovery and the features of the oil-bearing structure require six man-made platforms to provide vertical access to the portion of the oil pool that 1 ies beneath the Mackenzie River (60%)....
report 1980
document
Anonymous, A. (author)
Ingevolge mondelinge opdracht van den Directeur-Generaal dient te worden nagegaan of een hoeveelheid van rond 40 miljoen m^3 ophoogmateriaal gewonnen zou kunnen worden uit de benedenrivieren. Dit ophoogmateriaal zou vooral nodig zijn voor de verzwaring der dijken langs de benedenrivieren en zou daardoor het liefst in de nabijheid dezer werken...
report 1942
document
Anonymous, A. (author)
In verband met de grote hoeveelheden zand die voor den aanleg van wegen, spoorwegen, dijken en stadsuitbreidingen in het westen des lands nodig zijn, is het noodzakelijk een normaliseeringsplan voor het Hollandsch Diep op te maken. Samenvatting resultaten onderzoeken: - Een baggering zonder daarmede gepaard gaande varnauwing zou de...
report 1941
Searched for: classification%3A%22TPE3000%22
(1 - 8 of 8)