Searched for: classification%3A%22TPE4000%22
(1 - 6 of 6)
document
Hartgers, Elizabeth (author), van Buuren, Michael (author), Fontein, Robert Jan (author), van Hattum, Tim (author), de Lange, Marieke (author), Maas, Gilbert (author)
Onderzoek naar de leerpunten van het programma Ruimte voor de Rivier in combinatie met de water- en natuuropgaven. In het Ruimte voor de Rivier-programma is ruime ervaring opgedaan in het combineren van hoogwaterveiligheidsopgaven met andere doelen, waaronder natuur. Het is een succesvol programma, dat grotendeels op tijd en binnen budget is...
report 2015
document
Boersema, M. (author), Vermeulen, B. (author), Torfs, P. (author), Hoitink, T. (author), Roelofs, G. (author), Van den Houten, G. (author)
Her en der worden in Nederland in beken en kleine rivieren vispasseerbare kunstwerken aangelegd om vismigratie mogelijk te maken en de ecologie van het systeem te verbeteren. Een veel voorkomende vispassage is de zogenaamde vispasseerbare stortsteen-bekkenpassage, ook wel cascade vistrap genoemd. Cascade vistrappen kunnen een opstuwende werking...
report 2011
document
Meursing, L. (author), Borgdoff, M. (author), Claessen, F. (author), Gerritsen, H. (author), Gillissen, R. (author)
In december 2006 is de PKB Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Daarin is een Basispakket maatregelen opgenomen dat in 2015 moet zijn uitgevoerd. Het vereiste veiligheidsniveau in het rivierengebied moet dan in overeenstemming zijn gebracht met de maatgevende afvoer van 16.000 m3/s in de Rijn bij Lobith. Daarnaast is in de PKB een aantal...
report 2009
document
Slomp, R. (author), Ytsma, D. (author), Westphal, R. (author)
In de IJsseldelta worden de waterstanden bepaald door de afvoer van de IJssel, het meerpeil op het IJsselmeer en windinvloeden. Daarnaast leidt de vernauwing van de IJssel tussen Kampen en IJsselmuiden tot opstuwing van de rivierafvoer. Door klimaatveranderingen wordt op termijn hogere rivierafvoeren verwacht. Eveneens zal door...
report 2002
document
Bos, M.G. (author)
This book presents instructions, standards, and procedures for the selection, design, and use of structures, which measure or regulate the flow rate in open channels. It is intended to serve as a guide to good practice for engineers concerned with the design and operation of such structures. It is hoped that the book will serve this purpose in...
report 1978
document
Mazure, J.P. (author), Van Hoolwerff, G.H. (author)
Het rapport gaat in op "Algemeen plan voor de Zuidwestelijke polder", waarin men tot een plan komt om het waterbezwaar op het Ijmeer in natte tijden zoveel nodig door te voeren op het IJsselmeer. Het rapport onderzoekt deze mogelijkheid aan de hand van metingen en enige omvangrijke berekeningen. Er blijkt dat matige stijgingen van het peil van...
report 1950
Searched for: classification%3A%22TPE4000%22
(1 - 6 of 6)