Searched for: classification%3A%22TPE600400%22
(1 - 9 of 9)
document
Moeyersons, J. (author), Trefois, P. (author)
Occasional flows of the river Nyabage cause floods in the river valley, flooding bridges and buildings, amongst others a small hospital of MsF. The flow is a mixture of water and debris and causes severe damage. The report describes the phenomena and the damage in the area. Some proposals for improvements are given
report 2012
document
Hoeksema, H.J. (author), Liek, G.A. (author)
In het kader van de bekkenrapportage Grevelingenmeer worden onder andere de ontwikkelingen van de oevers nader beschouwd. Voor dit werkdocument zijn de oeverontwikkelingen voor de periode 1990-2001 en 1995-2001 bepaald. Deze zijn vergeleken met de oeverontwikkelingen in de periode 1980-1990. Het doel van deze evaluatie is om na te gaan in...
report 2002
document
anonymous, A. (author)
Dit rapport bevat verscheidene tabellen met overschrijdingskrommen of overschrijdingsduren en drukgradienten met betrekking tot graserosie in deltagootproeven. Parameters en karakteristieken van de grond worden besproken in meerdere scenario's.
report 1998
document
Vignozzi, G. (author), Fratini, R. (author), Nocentini, G. (author), Bartalucci, L. (author), Binazzi, P.P. (author), Bucci, G.L. (author), Saurer, B. (author), Kittl, H. (author), Matos Silva, J. (author), Almeida, A.B. (author)
The second Chapter refers to the institutional and legislative framework, that is, the laws in force at the different levels, from local to global, in each partner’s country and concludes with considerations on optimal levels of coordination. Chapter III begins with the methodology recommended for the study of small-medium basins, based upon the...
report 1998
document
Tomohiro, S. (author)
When bank protection works are constructed along an eroding outer bank, it is often observed that the bed along the outer bank becomes substantially deeper, sometimes causing the failure of the bank protection works themselves. Despite our awareness of this deepening phenomenon, its causes and quantitative estimation is still a matter of...
report 1996
document
Verbeek, H. (author), Jansen, B. (author), Van Zetten, J. (author)
In opdracht van de Directie Zuid-Holland heeft het RIZA een onderzoek naar het erosiegedrag van het Haringvliet voorbereid en uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek was het bepalen van de kritieke snelheid voor erosie; in modellen werd tot nu toe een geschatte waarde van 0.33 m/s (0.2 à 0.3 N/m2) aangehouden. Het onderzoek heeft op twee manieren...
report 1994
document
De Jésus Soriano Pérez, T. (author)
The prediction of planform changes is important for the site selection of structure like bridges or intakes. In the design of bank protection works it is indispensable to know future planform developments for the safety of structures and lands. The meander development process consists of translation and expansion of the bends due to bank erosion...
report 1994
document
Johanson, J.C.P. (author)
Gedurende de laatste jaren is schade ontstaan aan de waterkering van de Perkpolder. Deze polder is gelegen in Zeeuws Vlaanderen en de dijk wordt beheerd door het waterschap Hulster Ambacht. De glooiing waar de schade plaatsvindt bestaat uit betonblokken die op klei zijn gelegen. Over grote gedeelten van de waterkering liggen de onderste rijen...
report 1987
document
Anonymous, A. (author)
Bij adres van 28 mei 1943 brengt de Directeur van de N.V. Maatschappij tot Exploitatie van onroerende goederen "Eiland de Tien Gemeten" zijn vrees tot uiting, dat de in 1943 aangelegde landwinningsdam op een der platen van het Hellegat schade zal berokkenen aan den oever van het eiland Tien Gemeten. Ook in 1931 werd reeds een dienovereenkomstig...
report 1943
Searched for: classification%3A%22TPE600400%22
(1 - 9 of 9)