Searched for: classification%3A%22TPE600500%22
(1 - 20 of 37)

Pages

document
Sollie, S. (author), Brouwer, E. (author), De Kwaadsteniet, P. (author)
Deze handreiking over natuurvriendelijke oevers bevat praktische instrumenten waarmee waterbeheerders de plaatsbepaling van natuurvriendelijke oevers kunnen optimaliseren en het natuurrendement van deze oevers kunnen vergroten. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch...
report 2011
document
Ter Heerdt, G. (author)
Literatuuronderzoek naar het effect van natuurvriendelijk onderhoud op de ecologische kwaliteit, de ideale frequentie van maaien en schonen, het nut van het afvoeren van maaisel, de beste manier van baggeren, en de beste onderhoudsmachines.
report 2010
document
De Kwaadsteniet, P. (author)
De natuurvriendelijke oevers is een vertrouwd begrip in de Nederlandse waterwereld. Vanaf begin jaren 90 heeft het de Nederlandse wateren voetje voor voetje veroverd. Waar wat ruimte, geld en enthousiasme is, zijn harde oevers voorzien of vervangen door oeverbegroeiingen. En sinds de Kaderrichtlijn Water echt handen en voeten kreeg, is de...
report 2010
document
Bouwmeester, H. (author), Elsinga, J. (author), Hendrich, M. (author), Lagendijk, O. (author), Der Nederlanden, H. (author)
In deze publicatie zijn de resultaten van de zeven pilotprojecten beschreven en verbeeld. Hiermee is de leerwinst toe gankelijk voor betrokkenen bij gebiedsontwikkelingsprojecten in vergelijkbare situaties. In deel I zijn de leerpunten uit de projecten samengebracht in een beknopte hand reiking. De handreiking volgt het cyclische ontwerpproces:...
report 2009
document
Pelsma, T.A.H.M. (author), Weenink, E. (author), Hoogland, G. (author)
In opdracht van de afdeling Planvorming van de Sector Watersystemen, is een studie opgezet om te komen tot standaard ontwerpen voor natuurvriendelijke oevers. In het beheersgebied van hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV) zullen de komende tijd flinke stukken waterkering of kades worden verstevigd. Zowel binnen- als buiten de ecologische...
report 2009
document
Willemsen, J. (author)
Sinds het begin van de jaren '90 worden er in het beheersgebied van waterschap Hollandse Delta op allerlei plaatsen natuurvriendelijke oevers en waterbergingsgebieden aangelegd. Deze oevers zijn goed voor de waterkwaliteit en vergroten het bergend volume van het watersysteem. Helaas is gebleken dat bij het maken van een inrichtingsplan voor...
report 2008
document
Apon, L. (author)
Voorliggend handboek heeft als doel zo concreet mogelijk richtlijnen te formuleren voor het ontwerp en de inrichting van nieuwe waterbergingsgebieden. Met behulp van deze richtlijnen kan afstemming plaatsvinden tussen de ontwerper en de beheerder van de waterberging. Hierdoor wordt het ontwerp van een waterbergingsproject als het ware ...
report 2007
document
Anonymous, A. (author)
Shoreline monitoring is a vital element of planning and management of the coast in a sustainable way. Shoreline monitoring informs coastal managers of coastal evolution, change and processes as well as the rate of change. Monitoring provides an essential baseline against which the impacts of climate change on the coast can be assessed. Ideally...
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
The Practical Guide “Integrating the shoreline into spatial policies” provides a synthesis of the results of MESSINA partners' activity devoted to the prototyping of Coastal Geographic Information Systems (GIS) on three coastal sites in Europe. It is intended to help local stakeholders and coastal engineers willing to implement a coastal GIS...
report 2006
document
De Pippo, T. (author)
The guide, as part of the coastal management toolkit, contains the following main chapters: i. Introduction to shoreline management ii. State-of-the-art for shore protection interventions inside and outside Europe iii. Presentation of a comprehensive database of coastal defence techniques iv. Presentation of a world map illustrating the location...
report 2006
document
Donkers, M. (author), Van Cleef, R. (author)
In recent years, policymakers have tended to strive increasingly for integrated impact assessment of decisions in coastal management. This document contains a case study analysis with lessons on the selection and use of economic evaluation methods. This document aims at supporting policymakers who have no or little economic background to...
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
Cost benefit analysis of coastal protection with focus on Zandvoort (Netherlands).
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
This guideline gives an overview on how to make socio-economic evaluations of coastal areas affected by erosion and flooding. The use of such an evaluation gives valuable information and insight into the function, needs, effects and costs for handling, - or not handling - the erosion problems. The guideline could be used in order to make...
report 2006
document
Mathie, E. (author)
Overview of coastal monitoring in Sicily, Italy.
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
The use of mineral magnetic concentration data as an innovative means of monitoring sediment transport and sediment properties in marine, estuarine and fluvial environments has been well documented in the past. Mineral magnetic measurements are now considered a routine form of analysis when investigating the compositional properties of rocks,...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
A comprehensive coastal monitoring programme has been set up for the Dubai coastal zone following extensive infra-structural development over the last 20 years. The Dubai coastal zone, and in particular the Jumeirah frontage, has been identified as a key element in the expected dramatic expansion of tourism to the region. Considered together...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
Predictions of the state of the future coastline as a reaction to the changes in climate have lead to revisions in the future coast protection policies necessary to protect the Bournemouth coastline. In optimising the most economic solutions for the future coast protection of the coastline, alternative defences have been examined and costed,...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
The south-east coast of England is characterised by low-lying land susceptible to both flooding and erosion as a result of rising sea levels and soft sedimentary geology. This combined with extensive coastal development, means that the management of the coastal zone is essential. Shoreline Management Plans and coastal strategy studies have...
report 2005
document
Anonymous, A. (author)
The Netherlands lies on the northern coast of Europe and is situated between Belgium in the southwest and Germany in the northeast. The Netherlands boarders the North Sea which stretches from Cap Blanc Nez (France) to the north part of Jutland (Denmark) and is subdivided in three sections: the Delta coast, the Holland coast and the Wadden coast....
report 2005
document
Eriksson, A.S. (author), Persson, M. (author)
Sandskogen is an important part of the city of Ystad. Over the last 100 years the coastline has moved about 50 meters inland. The coastline of Sandskogen consists of sandy beaches and the area directly above the shore is well visited for different kind of recreation activities. It is vital for Ystad that the erosion of the coast does not...
report 2005
Searched for: classification%3A%22TPE600500%22
(1 - 20 of 37)

Pages