Searched for: classification%3A%22TPG110501%22
(1 - 7 of 7)
document
Stückrath, T. (author), Völker, G. (author), Meng, J.H. (author)
Research at IWAWI of TU Berlin focuses on rock placement in coastal engineering and port construction. During research work it was found that objective and descriptive shape classification of rocks was needed. The introduced method utilizes three independent parameters: size referred to by volume, shape according to Zingg and roundness according...
report 2004
document
Laan, G.J. (author)
In de Nederlandse norm voor breuksteen NEN 5180 wordt aangegeven dat ter controle van de massaverdeling een monster van ten minste 200 steenstukken zwaarder dan scherven onderzocht dient te worden. In de CEN-norm voor waterbouwsteen wordt dit aantal ook genoemd voor lichte sorteringen. Voor zwaardere sorteringen wordt een met de zwaarte afnemend...
report 2003
document
Laan, G.J. (author)
Loskorrelig steenmateriaal voor waterbouwkundige constructies wordt in ontwerpberekeningen gepresenteerd door enkele parameters. Deze materiaalparameters moeten vertaald worden in bestekseisen. In dit rapport worden de materiaalparameters die in het ontwerp gebruikt worden gegeven voor standaard sorteringen, danwel wordt aangegeven hoe deze...
report 1996
document
Laan, G.J. (author)
In de "Manual on the use of Rock in Hydraulic Engineering" worden in hoofdstuk 3 materialen voor waterbouwkundige constructies behandeld. Nog iets uitgebreider wordt dit in (1 8) gedaan. In deze cursusbijdrage worden enige belangrijke aspecten van steenmaterialen vanuit specifieke gezichtshoeken behandeld. Allereerst worden via een zogenaamde ...
report 1996
document
Burcharth, H.F. (author)
This rapport includes two main topics for designing a rubble mound breakwater: 1. Geometrical properties and durability of rock materials 2. Structural integrity of concrete armour units Included in this rapport are some design diagrams for Dolos of different waist ratios.
report 1992
document
van Westen, J.M. (author), Schippers, C.W. (author), Laan, G.J. (author), Lievestro, R. (author)
In dit rapport is aangegeven hoe functionele eisen voor breuksteen moeten worden opgesteld, hoe de keuringseisen in de leveringsvoorwaarden moeten worden opgenomen en hoe dit in de praktijk is uitgewerkt.
report 1987
document
Wortman, H. (author), de Groot, A.T. (author)
Verslag van een studiereis naar Zweden om informatie in te winnen m.b.t. breuksteen en zetsteen voor oeverwerken, met name graniet en basalt. Aanleiding is dat levering van dit soort steen uit Duitsland en België moeizaam geworden is (ivm de 1e wereldoorlog).
report 1915
Searched for: classification%3A%22TPG110501%22
(1 - 7 of 7)