Searched for: classification%3A%22TPG1300%22
(1 - 20 of 48)

Pages

document
Een set handreikingen opgesteld voor het ontwerpen van dijkbekledingen, naar aanleiding van de ervaringen van het projectbureau Zeeweringen. Deel 1 bevat de algemene uitgangspunten, deel 2 gaat over steenzettingen, deel 3 over asfaltbekledingen, deel 4 over breuksteenbekledingen en deel 5 over grasbekledingen. Deel 1 heeft een eigen indeling op...
report 2015
document
Bosters, M.C.J. (author), Kaste, D.L. (author)
De toetsing en het ontwerp van teenbestortingen bij dijken in Nederland worden momenteel uitgevoerd met de rekenregel uit het Technisch Rapport Steenzettingen of de hiervan afgeleide, verbeterde rekenregel van Projectbureau Zeeweringen (PBZ). De huidige rekenregels veronderstellen dat er één maatgevende waterstand is op basis waarvan direct de...
report 2015
document
Van Steeg, P. (author), Van Hoven, A. (author)
Dit verslag behandelt de kennisleemtes met betrekking tot overgangen in primaire waterkeringen. Omdat er zeer veel types overgangen mogelijk zijn is er de behoefte om dit te structureren. In dit rapport is dit gedaan door verschillende categorieën te definiëren zoals keringtype, geometrie, fysica, locatie op de kering en beheer en inspectie. Er...
report 2013
document
Caljouw, M. (author)
Traditioneel worden dijken bekleedt met steenzettingen, asfalt, gras of breuksteen. Echter, er worden steeds meer initiatieven voorgesteld waarbij innovatieve materialen worden toegepast als dijkbekleding. Deze initiatieven zul len in de toekomst leiden tot een efficienter of maatschappelijk beter geaccepteerde dijkbekleding. Tot nag toe is voor...
report 2010
document
Anonymous, A. (author)
Standard for the design of revetment and shore protection in inland navigation canals.
report 2008
document
Erchinger, H.F. (author)
The ‚Guidelines and Recommendations for the Design of Coastal Structures (EAK)‘ published in 1993 (Die Küste, H. 55) have been revised based on today’s scientific knowledge, technical development and practical experience of the past years. Major parts of the recommendations have been re-written. Together with the unmodified recommendations, D, E...
report 2007
document
Doorn, N. (author)
Report detailing failure modes for flood defence revetments, contributing detailed failure mode information into Task 4 Failure Modes Report.
report 2007
document
Anonymus, A. (author)
besteksdocumenten
report 2005
document
Dorst, C.J. (author)
Design guide for stone pitchings. The following subjects are covered in this report: - Construction - Failure Mechanisms - Stability of individual elements - Transport of material - Sliding - Design of other construction parts - Required parameters
report 2004
document
Pilarczyk, K.W. (author)
The use of revetments, such as riprap, blocks and block mats, various mattresses, and asphalt in civil engineering practice is very common. The granular filters, and more recently the geotextiles, are more or less standard components of the revetment structure (PIANC, 1987,1992). Within the scope of the research on the stability of open slope...
report 2003
document
Tuan, T.Q. (author)
The coastal structures are of great variety both in type and function. Among those, dike in association with revetrnent is being regarded as the most typical measure for shore proteetion because of its relative importance and economical feasibility. Recently, a broad knowledge on the design concept of these types of structure has been developed...
report 1999
document
Van den Burg, A. (author), Everaars, J.C. (author)
Om de verschillende beschikbare dijkbekledingenstypen te kunnen beoordelen is (in aansluiting op het proefvak Dijktuin I op Neeltje Jans) een nieuw proefvak met later ontwikkelde bekledingstypen aangelegd. Het doel van dit proefvak is het beoordelen van deze bekledingstypen op waterbouwkundige, materiaaltechnische- en ecologische bruikbaarheid....
report 1999
document
Verhagen, H.J. (author)
Lecture note for the course on flood protection, dikes and other water retaining structures at Unesco-IHE in Delft.
report 1998
document
Anonymus, A. (author)
Dipro is een programma voor het dimensioneren van vaarwegen en het ontwerpen van oeverbeschermingen langs vaarwegen. Het programma wordt beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat (helpdesk water). De laatste versie is Dipro+ van 2003, maar de laatst verschenen handleiding is deze versie (3.02).
report 1997
document
Van der Meer, J.W. (author), De Wit, J.M. (author)
More than six kilometers of rehabilitation works on sea defences at the Essequibo and West Deroerara coast of Guyana has been constructed within one year. This shows the fast construction of the riprap revetment design. The performance of the structure was good until the last month of construction when two slip failures occurred of a bout 100 m...
report 1996
document
Anonymus, A. (author)
Leidraad voor het toetsen op veiligheid van waterkeringen, duinen, dijken en andere waterkerende kunstwerken.
report 1996
document
Pilarczyk, K.W. (author), Eversdijk, P.J. (author), Kant, G. (author)
Inventory of the status of the sea dikes in the Red River Delta (northern Vietnam) partly as preparation for improvement works subsidized by the world food program.
report 1996
document
Van Riemsdijk Eldik, J. (author), Hofmann, H.J. (author), Stoutjesdijk, T. (author)
In dit verslag wordt ingegaan op de grondmechanische aspecten welke een rol kunnen spelen bij het dimensioneren van alternatieve dijkbekledingen (blokkenmatten, schanskorven, zandzakken). Aan twee aspecten wordt aandacht besteed. Ten eerste wordt bekeken of er voldoende kennis is om voor de diverse systemen na te kunnen gaan onder welke...
report 1994
document
Van de Paverd, M. (author)
In dit rapport worden rekenregels gegeven om op relatief eenvoudige wijze tot toetsing of het ontwerp van een bekleding voor een zeedijk te komen. Bij het samenstellen van dit rapport is als doelgroep een pas afgestudeerde HTS-student voor ogen gehouden.
report 1993
document
Vonk, B.F. (author)
In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Het name door een grote stijghoogte van het...
report 1991
Searched for: classification%3A%22TPG1300%22
(1 - 20 of 48)

Pages