Searched for: classification%3A%22TPG130110%22
(1 - 3 of 3)
document
Steijn, R. (author)
In dit rapport wordt verslag gedaan van een eerste evaluatie van zes vooroeversuppleties, namelijk die van Callantsoog-2001, Molengat -2003, De Koog- 2002,Vlieland-2002, Terschelling-1993 en Ameland-1998. De evaluatie betrof het analyseren van de beschikbare dieptegegevens en het op basis daarvan vaststellen van de belangrijkste effecten van de...
report 2005
document
Van der Meer, J.W. (author)
Dit verslag beschrijft de stabiliteit van een aantal stortsteenkonstrukties die afwijkt van een recht doorgaand talud zonder overslag . De konstrukties zijn dammen met een lage kruin, geknikte stortsteen taluds en stortsteen taluds met een glad boventalud. Uitgangspunt daarbij zijn de resultaten van M 1983 deel I (twee stabiliteitsformules) en...
report 1990
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989