Searched for: classification%3A%22TPG130200%22
(201 - 209 of 209)

Pages

document
Burger, A.M. (author)
In het "Fundamentele Onderzoek naar de Stabiliteit van Taludbekledingen” is tot aan het hier omschreven onderzoek vrijwel geen aandacht besteed aan de klemkrachten tussen de afzonderlijke stenen in een zetting, en de invloed daarvan op de stabiliteit van de zetting als geheel. Er is steeds verondersteld dat de veiligheidseisen die gesteld moeten...
report 1983
document
Seijffert, J.J.W. (author)
report 1983
document
Weide, J. van der (author)
report 1982
document
Unknown, U. (author)
Meetverslag Er is ook nog een Band A met Tekst (inleiding, beschrijving etc.)
report 1982
document
Seijffert, J.J.W. (author)
report 1982
document
Kostense, J.K. (author)
In het kader van het onderzoek naar de golfbelasting op een taludbekleding van gezette steen werd tijdens de 96 vergadering van werkgroep 1 van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen, d.d. 30 november 1978, besloten het Waterloopkundig Laboratorium opdracht te verlenen modelonderzoek uit te voeren betreffende de invloed van de...
report 1981
document
Skafel, M.G. (author)
This study was undertaken to provide Terrafix Erosion Control Products Inc. with experimental data on the stability of their block systems when subjected to wave attack. The Terrafix block system is one of many different schemes developed over the years to protect revetments from wave attack. Systems as varied as rip rap, asphalt, tires,...
report 1979
document
Wevers, A. (author)
In Nederland is de taludbekleding van gezette steen een vanouds bekende vorm van taludbescherming, welke ook tegenwoordig, zij het in een enigszins gewijzigde vorm, nog een groot toepassingsgebied heeft. Onder een bekleding van gezette steen wordt hier verstaan een taludbescherming bestaande uit een enkele laag blokken die in een regelmatig...
report 1970
document
Door de Commissie Natte Waterbouw werd de behoefte gevoeld een literatuuronderzoek te verrichten betreffende het onderwerp "betonblokkenglooiing". Van elk relevant artikel over blokkenglooiingen werd een beknopte samenvatting gemaakt met een aantal belangrijke gegevens. Als essentiële gegevens kunnen worden genoemd: 1. de afmetingen van de...
report 1969
Searched for: classification%3A%22TPG130200%22
(201 - 209 of 209)

Pages