Searched for: classification%3A%22TPG130500%22
(21 - 30 of 30)

Pages

document
Muijs, J.A. (author)
De erosiegevoeligheid is in eerste instantie bepaald op monsters. Kleine cilindrische monsters zijn beproefd in het LGM-erosietoestel; grotere monsters: zoden van 0,3 x 0,3 m zijn beproefd in een sproei-opstelling. Mede omdat de met stroomdalvegetatie begroeide oppervlakten erg klein en kwetsbaar zijn, is besloten de erosiegevoeligheid in situ...
report 1987
document
Hutchings, P. (author), Saenger, P. (author)
Textbook on the ecology of mangroves, detailed description of mangroves and their environment.
report 1987
document
Sykora, K.V. (author), Liebrand, C.I.J.M. (author)
Een aantal kenmerkende, overblijvende (meerjarige) soorten van de stroomdalflora, met name van het verbond van de droge kalkgraslanden (Mesobromion) en van het Glanshaververbond (Arrhenatherion elatioris), vertonen een zodanig diepe en hechte doorworteling en bestendigheid tegen erosie, dat het ook uit oogpunt van oeververdediging toelaatbaar en...
report 1987
document
Van Meerendonk, E. (author)
Experimenteel onderzoek naar de erosiebestendigheid van gras op klei. Proeven in de stroomgoot in Lith op de sterkte van een grasmat.
report 1984
document
Burger, A.M. (author)
Verslag van modelonderzoek op ware grootte in de Deltagoot van een Friese zeedijk.
report 1984
document
Minderhoud, J.W. (author)
Aanbevelingen voor de aanleg, het beheer en het onderhoud van rivierdijkvegetaties, gericht op waterstaatkundige belangen enerzijds en. niet-waterstaatkundigebelangen anderzijds. Wat de niet-waterstaatkundige belangen, betreft., stelt de sub-werkgroep zich voor het accent te leggen op oecologische, voornamelijk vegetatiekundige aspecten.
report 1982
document
Hall, V.L. (author), Ludwig, J.D. (author)
Erosional problems and damages include loss of land, imperilment to roadways, loss of recreational beach, loss of access to the lakes and structural damage to dwellings, boathouses, docks, and stairways: Some shoreline conditions along the Great Lakes are difficult to alter to control erosion, particularly in areas where there is no beach or...
report 1975
document
Koridon, A.H. (author)
Scirpus lacustris ssp glaucus (Ruwe bies), Scirpus maritimus (Zeebies) en Phragmites australis (Riet) zijn in de Lauwerszee als oeverbescherming op een aantal plaatsen met succes toe te passen. Zowel uitplant van zoden als van wortelstokken geeft in veel gevallen een gunstig resultaat. Vanwege de kosten zal de voorkeur kunnen uitgaan naar de...
report 1973
document
Molendijk, W.G.L. (author), Van Eerde, L.A.E. (author)
Dit exposé bevat meerdere nota's betreffende de landwinningswerken in 1943, die voornamelijk plaatsvonden op een zandbank van de vlakte van Ooltgensplaat bij Tiengemeten, Ventjagersplaat genoemd. De twee nota's betreffen: -Verslag van de Landaanwinningswerken gedurende het jaar 1943 (door opzichter Molendijk) In dit verslag worden...
report 1943
document
van Veen, J. (author)
Als algemeen richtslijn is er aangegeven dat bij de opzet van landwinningswerken rekening gehouden moet worden met een tijdperk van ongeveer 40 jaren. Ten einde een nader inzicht in de voor te bereiden werkzaamheden te bekomen, werd er onderzoek verricht en gedeeltelijk in een viertal nota's vastgelegd. De onderzoeken gaan in specifiek over de ...
report 1943
Searched for: classification%3A%22TPG130500%22
(21 - 30 of 30)

Pages