Searched for: classification%3A%22TPG130600%22
(1 - 5 of 5)
document
De Vries, W.S. (author), Mom, R.J.C. (author)
Ontwikkelingen van asfaltdijkbekledingen zijn: • Onverwachte snelle degradatie van oudere asfaltdijkbekleding. Circa 300 km asfaltdijkbekleding is ouder dan 30 jaar. Hiervan blijkt een deel onverwacht snel te kunnen degraderen. Het huidige beheer, toetsregels en inspecties brengen deze snelle achteruitgang niet of niet goed in kaart. Ook...
report 2011
document
Davidse, M.P. (author), 't Hart, R. (author), De Looff, A.K. (author), Van de Ven, M.F.C. (author), Wichman, B.G.H.M. (author), Montauban, C.C. (author)
Dit rapport bevat geactualiseerde kennis, waarin voorgesteld wordt delen uit het TR Asfalt voor Waterkeren [1] te vervangen en waarin nieuwe kennis m.b.t. toetsen, inspecteren en ontwerpen van asfalt dijkbekleding is opgenomen. De bijlagen bij dit rapport bevatten detailinformatie, die nodig is voor het uitvoeren van de toetsing en het maken van...
report 2010
document
Van de Ven, M.C.F. (author)
De levensduur van een met asfalt beklede waterkering hangt in belangrijke mate af van de kwaliteit van het asfalt. Met name de vermoeiingslevensduur en de stijfheid van het asfalt bepalen de weerstand die de bekleding biedt tegen belasting door golfklappen. In het kader van het toetsen van waterkeringen wordt onderzoek verricht naar deze...
report 2007
document
Schoen, E. (author), Schelman, J. (author)
Asfalt dijkbekledingen moeten periodiek beoordeeld worden op weerstand tegen golfklappen. Daartoe worden op diverse plaatsen van de dijk kernen uitgeboord. Van elke kern worden twee proefstukken gemaakt. Het ene wordt onderworpen aan een vermoeiingsproef. Een belasting F wordt volgens een vaste frequentie opgelegd en weer weggenomen. Na N...
report 2007
document
Slob, E.C. (author)
This report discusses possibilities of using radar technology in asphalt pavement investigations in several types of pavement. The main focus is on highly porous asphalt (OSA) and watertight asphalt concrete (WAB), as used in Dutch seawalls. The determinations of layer thickness as well as layer integrity are important goals. The asphalt...
report 2006
Searched for: classification%3A%22TPG130600%22
(1 - 5 of 5)