Searched for: classification%3A%22TPG131331%22
(1 - 13 of 13)
document
Montauban, C.C. (author), Versluis, A. (author)
Inhoud: 1. Inleiding 2. Ontwerp en toetsing 3. Vermoeiing 4. Resultaten 5. Veroudering 6. Spreiding 7. Onderzoek 8 Conclusies 9. Tot besluit 10. Stelling
report 1998
document
Høeg, K. (author)
P r e f a c e This book describes Norwegian and international experience and practice with the use of asphaltic concrete cores for embankment dams. The properties of asphaltic concrete can, within fairly wide limits, be tailored to satisfy specific dam design requirements. This is an important aspect and advantage of using bituminous cores in...
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Van der Kooij, J. (author)
Inhoud 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bijlagen : 1 - Situatie Dijkvak Paesens-Wierum 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1991
document
Ruygrok, P.A. (author)
INHOUD: 1. INLEIDING 1 2. PRINCIPE-OPZET VAN HET PROEFPROGRAMMA 3 2.1 Modelbepalende proeven 3 2.2 Verificatie proeven 6 2.3 Toegevoegd onderzoek 6 3. MONSTERPREPARATIE 8 4. DE MEETOPSTELLING 10 4.1 De belastingsmodule 10 4.2 De proefcel 10 4.3 De meetconfiguratie 10 4.4 Regeling en data-acquisitie 12 5. DATABEWERKING EN PRESENTATIE 15 6....
report 1991
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud : 1 - Inleiding 2 - Locatiegegevens 3 - Opzet onderzoek 4 - Laagdikte 5 - Dichtheid proefstuk (afmetingen; massa) 6 - Dichtheid mengsel; holle ruimte 7 - Samenstelling 8 - Bitumeneigenschappen 9 - Splijtproeven 10- Drukproeven 11- Trekproeven 12- Conclusies 13- Referenties Bi jlagen : 1 - Situatie Damvak Middelplaat 2 - Dwarsdoorsnede...
report 1990
document
Montauban, C.C. (author)
Inhoud; 1. Inleiding 2. Westkapelse Zeedijk 3. Opzet proefvakken 4. Aanleg proefvakken 5. Monstername 6. Analyseresultaten (Standaard) 7. Vergelijking dichtheid proefstuk 8. Vergelijking proefvakdata met opleveringscontrole 9. Stijfheidsmoduli 10. Sterkte 11. Conclusies 12. Referenties 13. Bijlagen
report 1989
document
Troost, E. (author)
INHOUDSOPGAVE: Voorwoord 1. Inleiding 2. Beproevingstechnieken en monstergegevens 2.1. Mogelijkheden 2.2 Variabelen 2.3. Herkomst monsters 3. Beproevingsschema 3.1. Algemeen 3.2. Vervormingsges tuurde proeven naar bezwijken 3.3. Spanningsrelaxatle-proeven 3.4. Hoogfrequente vervormingsgestuurde proef 4. Resultaten 4.1. Vervormingsges tuurde...
report 1987
document
Troost, E. (author)
In deze paragraaf worden de specifieke materiaaleigenschappen cq. kenmerken van asfaltbeton, zoals deze uit eerder onderzoek bekend zijn, weergegeven. - Het materiaal asfaltbeton heeft verschillende materiaalkarakteristieken voor trek- dan wel drukspanning. - De waarde van diverse materiaalparameters, zoals elasticiteitsmoduli en...
report 1987
document
Van Herpen, J.A. (author)
Na twee jaar gebruik van de leidraad geven signalen uit de "praktijk" aan dat voor sommige aspecten meer achtergrondinformatie is gewenst. Tevens hebben inmiddels nieuwe inzichten vorm gekregen en zijn resultaten uit onderzoek'beschikbaar gekomen. Daarom heeft werkgroep4 "Dijkbekledingen" van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen,...
report 1987
document
Montauban, C.C. (author)
-Bereiding van proefstukken waterbouwasfaltbeton op lab-schaal met een constante kwaliteit blijkt tot de mogelijkheden te behoren. Bij 7% bitumen kan de verdichting vermoedelijk lichter zijn dan de standaardmethode voor wegenbouwmengsels om een holle ruimteniveau van circa 4% te bereiken. Het is de vraag of dit ook bij 6, 5% bitumen het geval...
report 1985
document
Bandsma, W. (author), Montauban, C.C. (author)
report 1984
document
Anonymus, A. (author)
The 'Committee on the Compaction of Asphalt Revetments of Dyke Slopes' (C.V.A.) was set up in 1965 at the initiative of the Delta Project Department of the Public Works Department. This Committee was given the task of investigating how the quality and stability of asphalt revetments could be still further improved by achieving higher compacting...
report 1977
document
Anonymus, A. (author)
In de opdracht van de CVA wordt gesteld dat kwaliteit en duurzaamheid van uit te voeren asfaltbekledingen van dijktaluds kan worden opgevoerd door het bereiken van hogere verdichtingsniveaus. De CVA heeft onderzocht op welke wijze de grootste dichtheid en daarmee de grootste duurzaamheid verkregen kan worden. Bij het onderzoek zijn in...
report 1975
Searched for: classification%3A%22TPG131331%22
(1 - 13 of 13)