Searched for: classification%3A%22TPG131332%22
(1 - 13 of 13)
document
't Hart, R. (author)
De gegevens die in de loop der jaren met betrekking tot verschillende asfaltbekledingen zijn verzameld hebben geleerd dat vooral voor oude bekledingen de vermoeiingslijn die op basis van de vermoeiingsproeven wordt gefit, zeer horizontaal komt te lopen. De werkwijze van het bepalen is conform de in de VTV genoemde werkwijzebeschrijving [2006]....
report 2009
document
De Loof, A.K. (author)
Van veel asfalt dijkbekledingen zijn in het verleden vermoeiingseigenschappen bepaald voor het uitvoeren van een gedetailleerde beoordeling op golfklappen. Recent is vast komen te staan dat voor deze beoordeling ook de breuksterkte bij 1 lastherhaling moet worden bepaald. Voor bekledingen die al eerder gedetailleerd zijn beoordeeld is een...
report 2009
document
Telman, J. (author)
In dit stuk zijn de resultaten vermeld van de vergelijking van twee modellen voor de karakteristieke vermoeiingslijn, gebaseerd op 5 dijkvakken. Eerst worden beide modellen beschreven.
report 2008
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1 Probleemstelling 4 2 Liggermodellen 6 2.1 Theorie 6 2.2 Verificatie 9 3 Materiaaleigenschappen 12 3.1 Theorie 12 3.2 Herberekening 23 4 Lokale verschillen materiaaleigenschappen 26 4.1 Theorie en orde van grootte 26 4.2 Verificatie 26 5 Conclusies 27 6 Referenties 28
report 2005
document
Moenielal, M. (author), Tolman, F. (author)
In opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde heeft KOAC*NPC een studie uitgevoerd naar toepassing van de bezwijksterkte (buigtreksterkte) om de vermoeiingslevensduur van waterbouwasfaltbeton te bepalen. Er is een aantal factoren die aanleiding hebben gegeven voor het uitvoeren van deze studie: • in dijkvakken met een grote variatie in de...
report 2005
document
De Looff, A.K. (author), Galjaard, P. (author)
Naar aanleiding van twijfelachtige resultaten van de stijfheidsbepaling op asfalt en van metingen op een aluminium kalibratiebalk, beide verricht in de driepuntsbuigopstelling, is een onderzoek uitgevoerd naar de verschillen die optreden bij het gebruik van diverse varianten van de opstelling. In het onderzoek zijn een drietal opstellingen onder...
report 2004
document
De Looff, A.K. (author), Moenielal, M. (author)
In deze literatuurstudie wordt bekeken welke proefopstellingen en welke proefcondities zijn gebruikt om met behulp van 3-puntsbuigproeven de dynamische stijfheidsmodulus (Eo) en de levensduur te bepalen voor waterbouwasfaltbeton. Om inzicht te krijgen in de proefopstelling en proefcondities zijn een aantal rapporten bestudeerd. De belangrijkste...
report 2003
document
Den Herder, A.J. (author)
Voor het "Toetsen op Veiligheid" wordt asfaltbeton uit bekledingen beproefd in driepuntsbuigproeven. In de proeven worden de stijfheids- en vermoeiingseigenschappen bepaald. Het doel van het onderzoek is te bepalen hoeveel intrinsieke "veiligheid" er in de proefmethode zit. De standaardproef wordt uitgevoerd met een belastingfrequentie van 1 Hz....
report 1998
document
Versluis, A. (author), Den Herder, A.J. (author)
INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. PROEFSTUKKEN 4 3. PROEFOPSTELLING EN PROEFUITVOERING6 3.1. Proefopstelling 6 3.2. Proefuitvoering 6 3.2.1. Bepaling E-dynamisch 6 3.2.2. De vermoeiingsproeven 8 4. RESULTATEN 11 4.1. Resultaten E-dynamisch 11 4.2. Resultaten vermoeiing 12 5. LITERATUURLIJST 16 BIJLAGE 1: RESULTATEN BIJLAGE 2: GRAFIEKEN
report 1998
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
In de nieuwe wet op de waterkeringen moet de beheerder van een zeedijk iedere 5 jaar een uitspraak doen over de veiligheid van zijn dijk. Het betreft dan het kunnen doorstaan van een zogenaamde superstorm. Met de aktuele vermoeiingseigenschappen van het asfalt wordt berekend of de bekleding een superstorm kan doorstaan. De...
report 1994
document
Tolman, F. (author)
Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Afleidingen 3 2.1. Inleiding 3 2.2. Infinitesimale elementen beschouwing 3 2.2.1. Drie-dimensionaal 3 2.2.2. Twee-dimensionaal 6 2.3. Ligger beschouwing 7 2.3.1. Elastisch 7 2.3.2. Visco-elastisch 11 2.4. Lineaire modellen 14 3. Oplossingen 18 3.1. Balk 18 3.1.1. Zuivere buiging 18 3.1.2. Buiging met dwarskracht...
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Ven, M.F.C. (author)
report 1993
document
Montauban, C.C. (author), Van de Ven, M.F.C. (author)
Asfaltbeton wordt veelvuldig toegepast als bekledingsmateriaal voor dijken. Bij het ontwerpen van bekledingen is de golfbelasting tijdens zware stormen een belangrijk gegeven. In de huidige berekening van de laagdikte speelt de dynamische buigtreksterkte van het asfalt bij relatief lage aantallen lastherhalingen een overheersende rol. Ook de...
report 1992
Searched for: classification%3A%22TPG131332%22
(1 - 13 of 13)