Searched for: classification%3A%22TPG132120%22
(1 - 2 of 2)
document
Hordijk, D. (author)
Primary water defences protect the Netherlands against flooding by the North Sea, the major rivers and inland seas Markermeer and IJsselmeer. The Dutch Water Defence Act [Wet op de Waterkering] stipulates that these water defences have to be tested every five years to determine if they guarantee the statutory safety level with respect to the...
report 2004
document
Verhagen, H.J. (author)
Door de directie Friesland zijn berekeningen gemaakt naar de deltaveiligheid van deze raaien (notitie ANW 89.37 en notitie ANW 89.46). Aan de DWW is gevraagd om commentaar te geven op de genoemde notities ANW 89.37 en ANW 89.46, alsmede aan te geven op welke wijze de veiligheid van dit deel van Ameland berekend dient te worden. CONCLUSIES Bij de...
report 1989